ผู้ว่าฯราชบุรี ชวนเล่นสงกรานต์ถนนข้าวแห้ง คุมเข้มปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์


ผู้ว่าราชการจังหวัดชวนเที่ยวเมืองราชบุรี เล่นน้ำสงกรานต์ถนนข้าวแห้ง สักการะพระคู่บ้านคู่เมือง เน้นความปลอดภัยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 


เวลา 17.00 น. วันที่ 11 เม.ย.62) ที่บริเวณหอศิลป์ดีคุ้น ริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนา เขตเทศบาลเมือง อ.เมือง  จ.ราชบุรี นายชยาวุธ  จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี   พลตรีไพรัช โอฬารไพบูลย์ ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 1 พลตรี วสันต์ ทัพวงศ์  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 16 นายเดชา เรืองอ่อน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดและผู้เกี่ยวข้องร่วมแถลงข่าว การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์  โดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดราชบุรี ได้จัดทำแผนบูรณาการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 ในช่วงคุมเข้ม ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2562 โดยได้กำหนดพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ให้มีความปลอดภัยและปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด (Zoning) พ.ศ.2562 รวมถึงวิธีการเล่นน้ำสงกรานต์ตามวิถีไทย โดยบูรณาการทุกภาคส่วน  เพื่อต้องการลดพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน หลีกเลี่ยงการเล่นน้ำที่เป็นอันตราย รวมถึงเป็นการสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยและปลูกฝังค่านิยมในการเล่นน้ำสงกรานต์ ตามประเพณีและวัฒนธรรมไทยอันดีงาม


โดยจังหวัดราชบุรี ได้ประกาศให้พื้นที่ 41 แห่ง ใน 7 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเมือง 1 แห่ง บ้านโป่ง 5 แห่ง  โพธาราม 4 แห่ง ปากท่อ 1 แห่ง  บางแพ 1 แห่ง สวนผึ้ง 28 แห่ง  และ อำเภอบ้านคา 1 แห่ง  เป็นพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ปลอดภัยและปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด  ตั้งแต่เวลา 11.00-19.00 น. และนอกเขตพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ให้เล่นได้ระหว่างเวลา 11.00-18.00 น. พร้อมทั้งเชิญชวนมาแต่งกายด้วยชุดสุภาพ ไม่สวมใส่เสื้อผ้าล่อแหลม หรือเปิดเผยร่างกายจนเกินงาม รวมถึงไม่เล่นน้ำในลักษณะเสี่ยง อาทิ เล่นน้ำบนท้ายรถกระบะ สาดน้ำใส่ผู้ที่กำลังขับขี่รถจักรยานยนต์ ห้ามเล่นน้ำที่มีสิ่งเจือปน น้ำสกปรก แป้ง สี ของเหลวที่เน่าเหม็น


โดยนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัด เปิดเผยว่า ปีนี้จังหวัดและเทศบาลเมืองราชบุรีร่วมกันจัดถนนข้าวแห้ง  @ ราชบุรี  ลักษณะแบบถนนตระกูลข้าว ไม่ว่าถนนข้าวเหนียวที่ขอนแก่น  ถนนข้าวสารของที่กรุงเทพฯ และยังมีข้าวเปียก ข้าวปุ้นและอีกมากมาย ส่วนของราชบุรีจะเป็นข้าวแห้งเพราะเป็นอาหารที่คนราชบุรีมีการทำที่มีรสชาติอร่อยหลายแห่งที่มีชื่อเสียงมาให้นักท่องเที่ยวได้สนุกสนาน  ส่วนพื้นที่ที่ได้ประกาศโซนนิ่งเล่นน้ำสงกรานต์ ส่วน อ.เมืองเฉพาะเขตเทศบาลเมืองราชบุรี  2 จุด ที่บริเวณถนนคฑาธร และถนนวรเดช เพื่อให้ประชาชน นักท่องเที่ยวได้เล่นน้ำสงกรานต์กันอย่างสนุกสนานและเกิดความปลอดภัย โดยมีเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะคอยดูแลความปลอดภัยรอบๆพื้นที่ 


สำหรับในวันที่ 13 เมษายนได้อัญเชิญหลวงพ่อแก่นจันทร์พระคู่บ้านคู่เมืองและพระพุทธสิหิงส์ มาประดิษฐานไว้ที่ศาลาชั่วคราวริมแม่น้ำแม่กลองหน้าธนาคารออมสิน เพื่อให้ประชาชนชาวไทยที่มาเที่ยวเมืองราชบุรีได้มากราบสักการะขอพร เกิดความเป็นสิริมงคลในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ของไทยในปีนี้

ผู้ว่าฯราชบุรี ชวนเล่นสงกรานต์ถนนข้าวแห้ง คุมเข้มปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผู้ว่าฯราชบุรี ชวนเล่นสงกรานต์ถนนข้าวแห้ง คุมเข้มปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ Reviewed by ไชโยราชบุรี on เมษายน 11, 2562 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.