เที่ยวงานศาลหลักเมืองราชบุรี เพิ่มสิริมงคลสักการะพระบรมสารีริกธาตุ


ศาลหลักเมือง หรือศาลเจ้าพ่อหลักเมือง คือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่ตั้งของหลักเมือง ซึ่งตามธรรมเนียมพิธีของศาสนาพราหมณ์ , ศาสนาพื้นบ้านแบบจีนหรือลัทธิเต๋าระบุว่าก่อนที่จะสร้างเมืองจะต้องทำพิธียกเสาหลักเมืองในที่อันเป็นชัยภูมิสำคัญ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมืองที่จะสร้างขึ้น..ดังนั้นทุกจังหวัดของประเทศไทยจึงมีศาลหลักเมือง ให้ประชาชนในพื้นที่นั้นๆ ได้กราบ สักการะ ขอพร และเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ


ศาลหลักเมืองราชบุรี เป็นศาลหลักเมืองเดียวในประเทศไทยที่ตั้งอยู่ในค่ายทหาร  ศาลหลักเมืองราชบุรีก่อตั้งมากว่า 200 ปีแล้ว ตามประวัติบันทึกไว้ว่า ในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (รัชกาลที่ 2) ได้มีการย้ายเมืองราชบุรีมาอยู่ทางฝั่งตะวันออกหรือฝั่งซ้ายของแม่น้ำแม่กลอง  และทรงจัดให้มีพิธีฝังหลักเมือง มีการสมโภช 3 วัน 3 คืน ตั้งแต่วันอังคาร แรม 13 ค่ำ เดือน 6 ปีฉลู จุลศักราช 1179 พ.ศ.2360 จนถึงวันพฤหัสบดี แรม 15 ค่ำ เวลา 7 นาฬิกา ถึงกำหนดฤกษ์ฝังหลักเมือง จากนั้นได้มีการสร้างกำแพงเมืองขึ้น ศาลหลักเมืองราชบุรีจึงอยู่ในกำแพง และต่อมาในปี พ.ศ.2448 ในบริเวณกำแพงเมืองได้เป็นที่ตั้งของกองพลทหารบกที่ 4 ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งของค่ายทหาร “ค่ายภาณุรังษี”  กรมการทหารช่าง อ.เมืองราชบุรี ทหารช่างจึงทำนุบำรุงศาลหลักเมืองราชบุรีมาโดยตลอด


นับแต่โบราณมาได้มีการจัดงานสมโภชศาลเจ้าพ่อหลักเมืองทุกปี คนราชบุรีจะเรียกงานสมโภชศาลเจ้าพ่อหลักเมืองราชบุรี ว่างานฝั่งทหาร เพราะตัวเมืองราชบุรีอยู่คนละฝั่งแม่น้ำแม่กลองกับค่ายภาณุรังสี หรืองานหลักเมือง ในปี 2562 งานสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองราชบุรีจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 3 - 9 เมษายน 2562 โดยใช้หลักการดำเนินการจัดงานแบบประชารัฐ ร่วมกับพลเรือน ทุกภาคส่วน  แต่ปีนี้งานจะมีความพิเศษกว่าทุกปีที่ผ่านมา เนื่องจากกรมการทหารช่างได้รับพระกรุณาธิคุณ จากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่พระองค์ได้ทรงพระกรุณาประทานพระบรมสารีริกธาตุ อัญเชิญจากวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร มาประดิษฐานภายในศาลาปฏิบัติธรรมพันธ์เพิ่มศิริ ณ บริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมืองราชบุรี กรมการทหารช่าง อ.เมืองราชบุรี สำหรับจัดงานสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองราชบุรี โดยพล.ท.อนุสรณ์ ปัญญะบูรณ์ เจ้ากรมการทหารช่าง พร้อมคณะนายทหารได้อัญเชิญพระบรมสาริกธาตุ มาประดิษฐานที่กรมการทหารช่างแล้ว

สำหรับกิจกรรมภายในงานสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองราชบุรี ปี 2562 จัดให้มีกิจกรรม "เที่ยว ชม ชิม ช็อป" เที่ยวกราบสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองราชบุรี ซึ่งมีอายุยาวนานกว่า 200 ปี , กราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว,กราบสักการะหลวงพ่อแก่นจันทน์ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านเมืองราชบุรี,ชมการแสดงละครชาตรี,ชมนิทรรศการ และกิจกรรมการแสดงจากหน่วยงานต่างๆ เช่น นิทรรศการประวัติศาลเจ้าพ่อหลักเมือง,นิทรรศการปลากัดไทย,การแสดง "DEMETER Show" และการแสดงของนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆในพื้นที่จ.ราชบุรี , ชิมอาหารจากภัตตาคาร ร้านอาหารชื่อดัง และร้านอาหารอร่อย ของจ.ราชบุรี , ช็อป สินค้าโอทอป สินค้าราคาถูก สวนสนุกและการละเล่นต่างๆ นอกจากนี้ยังได้กระทบไหล่กับดารา และนักแสดงจากช่อง 7 สี แชะรูป เช็คอิน แชร์เฟสบุค โชว์รับของที่ระลึกฟรี ที่พิพิธภัณฑ์ทหารช่าง และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

----------------------------

เชิญเที่ยวงานสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองราชบุรี ประจำปี 2562

--------------------------------
เที่ยวงานศาลหลักเมืองราชบุรี เพิ่มสิริมงคลสักการะพระบรมสารีริกธาตุ เที่ยวงานศาลหลักเมืองราชบุรี เพิ่มสิริมงคลสักการะพระบรมสารีริกธาตุ Reviewed by ไชโยราชบุรี on เมษายน 02, 2562 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.