เอกอัครราชทูตต่างประเทศ เข้าสังเกตการณ์เลือกตั้งที่ราชบุรีผอ.กกต.จ.ราชบุรี เผยได้รับหนังสือประสานเพื่ออำนวยความสะดวกผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย องค์กรจัดการเลือกตั้งต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศขออนุญาตนำคณะเจ้าหน้าที่สังเกตการณ์เลือกตั้งที่ราชบุรี


วันที่ 21 มี.ค.62) พ.ต.ท.ดิตถชาติ กอสนาน ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า ได้รับหนังสือด่วนที่สุด ถึงสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดราชบุรี  ด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีมติการประชุมครั้งที่ 28/ 2562 เมื่อวันที่  12 มีนาคม  2562 เห็นชอบให้ผู้แทนของสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย องค์กรจัดการเลือกตั้งต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศที่มีหนังสือขออนุญาตนำคณะเจ้าหน้าที่เข้าสังเกตการณ์การเลือกตั้ง รวมถึงเครือข่ายเพื่อการเลือกตั้งเสรี   เข้าสังเกตการณ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.  2562  โดยมีรายละเอียดผู้เข้าสังเกตการณ์ในพื้นที่จ.ราชบุรีแนบมาด้วย


อย่างไรก็ตามในหนังสือได้ขอให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดราชบุรีได้อำนวยความสะดวกตามความเหมาะสมภายใต้กรอบกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง พร้อมแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ทราบด้วย


โดยรายชื่อผู้สังเกตการณ์ จากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยจำนวน 2 ราย ได้แก่  Mr. Joe Parris  และ Mrs. Chanchaw Chansiri  ซึ่งราชบุรีถือเป็นจังหวัดหนึ่งจากบางจังหวัดทั่วประเทศที่ได้รับความสนใจในการจับตามองการเลือกตั้งในครั้งนี้


เอกอัครราชทูตต่างประเทศ เข้าสังเกตการณ์เลือกตั้งที่ราชบุรี เอกอัครราชทูตต่างประเทศ เข้าสังเกตการณ์เลือกตั้งที่ราชบุรี Reviewed by ไชโยราชบุรี on มีนาคม 21, 2562 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.