กช.ราชบุรี สัมมนาทางทหาร ทบ.ไทย-ทบ.สหรัฐอเมริกา สร้างความสัมพันธ์อันดี


กรมการทหารช่าง เปิดการสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านทหารช่างสนาม เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและเสริมสร้างความร่วมมือในอนาคต ระหว่างกองทัพบกไทย และกองทัพบกสหรัฐอเมริก (Washington Army Nationnal Guard)วันที่ 18 มี.ค.62) ที่โรงเรียนทหารช่างกรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี  ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี พลโท อนุสรณ์ ปัญญะบูรณ์ เจ้ากรงการทหารช่าง เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านทหารช่างสนาม ระหว่างทหารช่างสนามของกองทัพบกไทย กับ กองทัพบกสหรัฐอเมริกา ( Washington Army Nationnal Guard )  โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ จำนวน 19 นาย  ประกอบด้วยกำลังพลจาก   กรมการทหารช่าง และกองพันทหารช่างสนามจากทั่วประเทศ จำนวน 14 นาย และกำลังพลกองทัพบกสหรัฐอเมริกา ( Washington Army Nationnal Guard ) จำนวน 5 นาย โดยห้วงระยะเวลาในการสัมมนาในครั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 18 ถึง 22 มีนาคม 2562  รวม  5 วัน


สำรับการสัมมนาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและเสริมสร้างความร่วมมือในอนาคต ระหว่างกองทัพบกไทย และกองทัพบกสหรัฐอเมริกา ( Washington Army Nationnal Guard ) รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ด้านทหารช่างสนามซึ่งกันและกัน นอกจากนี้้ยังเป็นการพัฒนาศักยภาพการเตรียมความพร้อมการปฏิบัติภารกิจทหารช่างสนามร่วมกันระหว่างไทย - สหรัฐอเมริกา โดยหัวข้อของการสัมมนาในครั้งนี้ประกอบด้วย ป้อมสนาม, เครื่องกีดขวาง, การพราง, การลาดตระเวนทางการช่าง, การประปาสนาม, เครื่องยกของหนัก, สงครามทุ่นระเบิด, การสังเกตการณ์, และการฝึกเป็นหน่วยเบื้องสูง(ภาคกองร้อย) ซึ่งจะใช้พื้นที่ฝึกในอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี


กช.ราชบุรี สัมมนาทางทหาร ทบ.ไทย-ทบ.สหรัฐอเมริกา สร้างความสัมพันธ์อันดี กช.ราชบุรี สัมมนาทางทหาร ทบ.ไทย-ทบ.สหรัฐอเมริกา สร้างความสัมพันธ์อันดี Reviewed by ไชโยราชบุรี on มีนาคม 18, 2562 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.