อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เยี่ยมชมตลาดโอ๊ะป่อย ชายแดนสวนผึ้ง


ในวันนี้(9 มี.ค.62)  นายนิสิต    จันทร์สมวงศ์  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ได้นำสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชมตลาดโอ๊ะป่อย  หรือตลาดพักผ่อน  ซึ่งตั้งอยู่ริมลำธาร หน้าวัดท่ามะขาม  หมู่ 2  ต.ตะนาวศรี  อ.สวนผึ้ง  จ.ราชบุรี  ซึ่งเป็นพื้นที่ใกล้ชายแดนไทย-เมียนมาร์  เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว  OTOP  นวัตวิถี  ที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างวัดท่ามะขาม    หมู่บ้านท่ามะขาม  โรงเรียนท่ามะขาม    หน่วยงานราชการ  และหน่วยงานภาคเอกชนที่เข้ามาสนับสนุน  ตามแนวประชารัฐ  โดยมุ่งหวังที่จะให้ประชาชนในท้องถิ่นได้นำสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ในท้องถิ่นออกมาจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยว  โดยตลาดแห่งนี้จะเปิดในช่วงวันหยุด เสาร์ – อาทิตย์  หรือวันนักขัตฤกษ์  เท่านั้น


ซึ่งตลาดโอ๊ะป่อยแห่งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่ทางกรมการพัฒนาชุมชน ก็ได้จัดทำโครงการหมู่บ้าน  OTOP เพื่อการท่องเที่ยว มาอย่างต่อเนื่องเริ่มตั้งแต่ปี พ. ศ. 2549 จนถึงปัจจุบัน โดยในช่วงปลายปีงบประมาณ พ. ศ. 2561 ถึงไตรมาสที่ 1 และ 2 ของปีงบประมาณ พ. ศ. 2562  ได้มีการจัดทำโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ซึ่งเป็นโครงการสำคัญของรัฐบาลในการลดความเหลื่อมล้ำ สามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับชุมชน เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม   ดังนั้น เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวทั้งคนไทย และชาวต่างชาติ ได้รับรู้และเกิดกระแสการท่องเที่ยวชุมชนอย่างกว้างขวาง สามารถนำรายได้เข้าสู่ชุมชน และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ของกรมการพัฒนาชุมชน อันจะนำมาซึ่งความร่วมมืออันดีจากภาคีการพัฒนาต่าง ๆ  รวมทั้งองค์กรระดับนโยบายของบุคลากร  ทั้งระดับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ ซึ่งทุกคนมีความสำคัญที่จะนำเสนอภาพลักษณ์ของกรมการพัฒนาชุมชนได้อย่างชัดเจนในทุกมิติโดยผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญ  ทางกรมการพัฒนาชุมชนจึงได้จัดให้มีโครงการพัฒนาชุมชน สัณจร  ขึ้น  เพื่อเป็นการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว และเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้เข้ามสัมผัสกับวิถีธรรมชาติ  รวมทั้งวัฒนธรรมประเพณีที่แตกต่างกัน เพื่อนำไปประชาสัมพันธ์ให้กับนักท่องเที่ยวได้เข้ามา


นอกจากนี้นายนิสิต   จันทร์สมวงศ์  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน   ยังได้มอบทุนการศึกษาให้กับเด้กนักเรียนในโรงเรียนวัดท่ามะขาม  ซึ่งเป็นโรงเรียนประถมที่เด็กส่วนใหญ่ที่มาเรียนจะเป็นเด็กไทยเชื้อสายกระเหรี่ยง  ผู้ปกครองมีฐานะยากจน  จำนวน 36 ทุนด้วย


อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เยี่ยมชมตลาดโอ๊ะป่อย ชายแดนสวนผึ้ง อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เยี่ยมชมตลาดโอ๊ะป่อย ชายแดนสวนผึ้ง Reviewed by ไชโยราชบุรี on มีนาคม 10, 2562 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.