นร.รร.พิกุลทอง รณรงค์ให้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง


นักเรียนโรงเรียนวัดพิกุลทอง (แปลกประชาคาร ) ต.พิกุลทอง  อ.เมือง จ.ราชบุรี  เดินรณรงค์ไปตาม วัด หมู่บ้าน ชุมชน  เชิญชวนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.ส.คนดี  เพื่อให้ประชาชนได้ทราบรายชื่อผู้สมัครที่ถูกต้องก่อนไปใช้สิทธิ์

(1 มี.ค.62)  นายวุฒิชัย บุญหล่ำ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพิกุลทอง (แปลกประชาคาร) ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ต. พิกุลทอง อ.เมือง จ.ราชบุรี ได้นำคณะครูนักเรียนชั้นประถมศึกษา  ตั้งแถวพร้อมบรรเลงเครื่องดนตรีวงดุริยางค์  นำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้ออกไปใช้สิทธิ์ลงคะแนน ไปตามวัด หมู่บ้าน และชุมชน พร้อมติดป้ายรณรงค์บริเวณกำแพง ประตูบ้าน รั่วบ้าน 


เนื่องจากเหลืออีกไม่กี่ที่จะมีการเลือกตั้งในวันที่ 24 มีนาคมนี้  ในแผ่นพับจะมีสาระหน้าน่ารู้เกี่ยวกับข้อมูลของผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง เช่น  จะต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ มีชื่อในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 90 วัน นับถึงวันเลือกตั้ง และ 5 ข้อที่ทุกคนต้องรู้ก่อนเลือกตั้ง ได้แก่ 1.รับบัตรใบเดียว เข้าคูหา กาเบอร์เดียว  2.ถ้าพรรคที่ชอบ ไม่ส่งผู้สมัครลงชิง ส.ส.ในเขตของเรา เราก็จะอดโหวตให้พรรคนั้นโดยอัตโนมัติ 3. ข้อนี้สำคัญมาก  หนึ่งพรรคไม่ได้มีหนึ่งเบอร์ ไม่ใช่พรรคเดียว เบอร์เดียวเหมือนกันทั้งประเทศอย่างการเลือกตั้งครั้งก่อน ๆ ดังนั้นต้องตรวจสอบ รายชื่อ หมายเลขผู้สมัครให้ชัดเจนก่อน 4. เวลาเปิด - ปิดหีบเลือกตั้ง ขยายเวลาจากเดิมเป็น  08.00 น. - 17.00 น. 5. สำหรับผลว่าใครจะเป็นนายกฯ คนใหม่ ต้องรอให้มีการเปิดรัฐสภา เพื่อโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีโดยคนที่มีสิทธิ์ออกเสียงคือ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จำนวน 500 คน และสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) จากการแต่งตั้งอีก 250 คน รวมเป็น 750 เสียง  ซึ่งคนที่จะขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีต้องได้รับเสียงสนับสนุนเกินกึ่งหนึ่งของทั้ง 2 สภา หรืออย่างน้อย 376 เสียง ที่สำคัญอย่าลืมบัตรประจำตัวประชาชนไปใช้สิทธิ์ในวันเลือกตั้งด้วย


นอกจากนี้ในเอกสารรณรงค์ที่แจกให้แก่ชาวบ้านนั้นยังมีรายชื่อของผู้สมัคร ส.ส. เขตเลือกตั้งที่ 1  อ.เมือง จ.ราชบุรี ( เว้น ต.ห้วยไผ่ ต.น้ำพุ ต.ดอนแร่ และ ต.อ่างทอง ) มีผู้สมัครจำนวน 25 คน เรียงตามหมายเลข  เพื่อทำให้ประชาชนในเขตพื้นที่ได้ทราบชื่อผู้สมัครหมายเลข  ก่อนเดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่ 24 มีนาคมที่จะถึงนี้


นร.รร.พิกุลทอง รณรงค์ให้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง นร.รร.พิกุลทอง รณรงค์ให้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง Reviewed by ไชโยราชบุรี on มีนาคม 01, 2562 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.