อ.ดำเนินสะดวก ประชุมเร่งด่วนเพื่อยุติการบาดโรคไข้เลือดออก หลังพบผู้เสียชีวีต 4 ราย


วันที่ 15 มี.ค.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ที่ห้องประชุมชั้น 4 ที่ว่าการอำเภอดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี นายชนพหล ส่งเสริม นายอำเภอดำเนินสะสะดวก พร้อมด้วย นพ.สุพจน์ จิระราชวโร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดำเนินสะดวก และนายวิสุทธิ์ บุศย์ประจง สาธารณสุขอำเภอดำเนินสะดวก ได้จัดประชุม ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน EOC (Emergency Operation Center) การแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคไข้เลือดออกและป้องกันการเสียชีวิตจากไข้เลือดออก หลังจากที่มีผู้เสียชีวิตแล้วจากโรคไข้เลือดออก 3 ราย ในพื้นที่ อ.ดำเนินสะดวก และ 1 ราย ในพื้นที่ อ.บางแพ รวม 4 ราย ซึ่่งจังหวัดราชบุรีมีผู้ป่วยไข้เลือดออกสะสม 328 ราย ซึ่งถือเป็นอันดับที่ 3 ของประเทศ ทาง อ.ดำเนินสะดวก จึงได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคไข้เลือดออก เพื่อติดตามสถานการณ์การระบาดอย่างใกล้ชิด และประเมินความเสี่ยงโรคไข้เลือดออก รวมทั้งติดตามกิจกรรม และมาตรการตามข้อสั่งการในการป้องกันควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออกในช่วงฤดูกาลระบาด และติดตามสถานการณ์ ซึ่งช่วงนี้เป็นฤดูฝนซึ่งเป็นฤดูระบาดของโรคไข้เลือดออก จึงจำเป็นที่ต้องดำเนินการและติดตามสถานการณ์ของโรคไข้เลือดออกอย่างใกล้ชิด เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง


โดยวาระในที่ประชุมได้พูดถึง สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดราชบุรีและสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออก ในอำเภอดำเนินสะดวก และการสรุปสาเหตุการเสียชีวิตของผู้ป่วยไข้เลือดออกทั้ง 3 ราย ซึ่งหลังจากการที่ประชุมฯ ได้ลงมติให้มีการจัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย 4-13 มี.ค.62 โดยให้หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน กำนันทุกตำบล ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน รวมไปถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ร่วมรณรงค์ และให้มีการติดแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกทุกหมู่บ้าน ฉีดพ่น ULV ทุกหมู่บ้านใน อ.ดำเนินสะดวก และการให้ความรู้โรคไข้เลือดออกและการระบายของโรคไข้เลือดออก ให้ประชาชารับรู้อยู่เสมอ พร้อมเป็นศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน EOC (Emergency Operation Center) ขึ้น


ทั้งนี้ นพ.สุพจน์ จิระราชวโร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดำเนินสะดวก ได้ให้เปิดเผยพร้อม นายวิสุทธิ์ บุศย์ประจง สาธารณสุขอำเภอดำเนินสะดวก ว่า โรคไข้เลือดออกเป็นปัญหาส่วนร่วมของทุกคนทุกภาคส่วน ซึ่งต้องได้รับการรวมมือจากประชาชนทุกคนในชุมชน และทุกภาคส่วน ซึ่งในส่วนของประชาชนต้องคอยดูแล หากพบคนภายในบ้านเป็นไข้ตัวร้อนต้องค่อยดูแล หากพบว่าเป็นไข้ติดต่อกันเกิน 2-3 วัน ต้องรีบไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจว่าเป็นไข้เลือดออกหรือป่าว ซึ่งในช่วงนี้จะมีโรคที่พบบ่อยคือ ไข้เลือดออก กับไข้หวัดใหญ่ ซึ่งทั้ง 2 โรคนี้ถ้าเป็นเยอะก็เป็นอันตรายทั้งคู่ เมื่อเป็นแล้วต้องรีบมาโรงพยาบาล และควรสำรวจภายในบ้านว่า ในพื้นที่ของเรามีพื้นที่ตรงไหนที่เป็นน้ำขัง หรือมีภาชนะที่มีน้ำขัง ซึ่งจะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย หากตรวจพบก็ต้องรีบดำเนินการเพื่อเป็นการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย


นพ.สุพจน์ จิระราชวโร ยังกล่าวเพื่อเติมอีกว่า ปัจจุบันได้มีการประชุมไป 2 ครั้วแล้ว โดยมีนายอำเภอเป็นประธาน ซึ่งได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน EOC (Emergency Operation Center) การแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคไข้เลือดออกและป้องกันการเสียชีวิตจากไข้เลือดออก และได้มีการสั่งการให้ทุกตำบลได้ไปดูแลพื้นที่ของตนเองอย่างใกล้ชิด เพื่อไม่ให้เกิดโรคไข้เลือดออกขึ้นในพื้นที่ และกระตุ้นให้ประชาชนได้มีส่วนรวมในการจัดการป้องกัน และก็ควบคุมลูกน้ำยุงลายในพื้นที่ภายในบ้านของตนเอง ซึ่งหากมีการร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันทุกภาคส่วนแล้ว คาคว่าเราจะจัดการควบคุมโรคไข้เลือดออกได้โดยไม่ยาก


อ.ดำเนินสะดวก ประชุมเร่งด่วนเพื่อยุติการบาดโรคไข้เลือดออก หลังพบผู้เสียชีวีต 4 ราย อ.ดำเนินสะดวก ประชุมเร่งด่วนเพื่อยุติการบาดโรคไข้เลือดออก หลังพบผู้เสียชีวีต 4 ราย Reviewed by ไชโยราชบุรี on มีนาคม 16, 2562 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.