รมช.ศธ.ติดตามงานโครงการ Partnership school ที่จังหวัดราชบุรี


รมช.ศธ.ติดตามงานโครงการ Partnership school ที่โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี พร้อมเน้นย้ำสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ Partnership school ต้องสร้างองค์ความรู้และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชนด้วยวันนี้ 19 ก.ค. 61 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า... ศ.นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะเดินทางเข้ามอบนโยบาย และตรวจเยี่ยมการดำเนินงานที่โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี โดยมี นายชยา จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยนายประยงค์ จันทเต็ง นายอำเภอบ้านโป่ง และหัวหน้าส่วนงานราชการ ตลอดจนคณะครูอาจารย์ เรียน ให้การต้อนรับ ทั้งนี้โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เป็นหนึ่งใน 50 โรงเรียนทั่วประเทศภายใต้โครงการ Partnership school ที่มีเป้าหมายให้ก้าวข้ามข้อจำกัดต่างๆไปสู่คุณภาพที่ดีขึ้นคือให้ภาคเอกชน ท้องถิ่น ชุมชน ผู้ปกครอง มาร่วมบริหารจัดการ ในรูปของคณะกรรมการสถานศึกษา มีอำนาจอนุมัติหลักสูตรตามความต้องการของท้องถิ่นแผนงาน งบประมาณ รับครูสาขาที่ขาดแคลนคัดเลือกผู้อำนวยการ มีอิสระแต่มีสถานะเป็นหน่วยงานของรัฐที่ยังได้รับงบประมาณส่งเสริมคุณภาพมาตรฐานการศึกษา


ทั้งนี้ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. ที่ผ่านมา ศ.นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เป็นประธานเปิดการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ Partnership school และได้กล่าวในที่ประชุมว่า.. การดำเนินการโครงการดังกล่าวในระยะแรกมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งจำนวน 50 แห่งทั่วประเทศพบปัญหาว่าสถานศึกษาบางแห่งยังไม่สามารถจัดตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาที่ประกอบไปด้วย ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้แทนจากสถานบันอุดมศึกษาในท้องถิ่น ผู้แทนจากชุมชน และ ผู้แทนจากภาคเอกชนได้ครบ ซึ่งทางคณะกรรมการทำงานก็จะเร่งดำเนินการช่วยเหลือสถานศึกษาต่อไป อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมได้เน้นย้ำ การดำเนินการโรงเรียน Partnership school สถานศึกษาทุกแห่งต้องจัดการเรียนการสอนที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ชุมชนได้ การปลูกฝั่งค่านิยมที่ดีการมีระเบียบวินัยให้นักเรียน รวมไปถึงการพัฒนาเรื่องระบบสุขภาพสาธารณสุขของนักเรียน และการดำเนินการให้ถึงเป้าหมายที่แต่ละสถานศึกษาได้วางเอาไว้


  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ในวันที่ 9 ก.ค.นี้ จะมีการประชุมหารือกับผู้บริหารโรงเรียน Partnership school ทั้งหมดเพื่อรับฟังปัญหาการดำเนินการและกำชับวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการ และ ในวันที่ 19 ก.ค.นี้ ทางคณะกรรมการจะเดินทางไปตรวจเยี่ยมที่โรงเรียนปลักไม้ลาย จังหวัดนครปฐม และ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม จังหวัดราชบุรี ซึ่งถือว่าสถานศึกษาทั้ง 2 แห่งนี้มีผลการดำเนินงานที่โด่ดเด่นและชัดเจนเมื่อเข้าร่วมโครงการทั้งเรื่องของคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตของตัวนักเรียนด้วย
                                   

/////////////////////////////////////////

ติดตามข่าวสารในจังหวัดราชบุรีได้ที่ : https://www.facebook.com/groups/1872087123081525/

/////////////////////////////////////////////////////////////

รมช.ศธ.ติดตามงานโครงการ Partnership school ที่จังหวัดราชบุรี รมช.ศธ.ติดตามงานโครงการ Partnership school ที่จังหวัดราชบุรี Reviewed by ไชโยราชบุรี on กรกฎาคม 19, 2561 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.