จ.ราชบุรี เตรียมคลองดำเนินสะดวก พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว


พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ เดินทางลงพื้นที่ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี โดยมี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีพร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนำเสนอภาพรวมคลองดำเนินสะดวก ที่ศาลาการเปรียญ วัดโชติทายการาม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี เพื่อเตรียมคลองดำเนินสะดวก พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำที่มีชื่อเสียง สะอาด ปลอดภัยวันที่ 14 ก.ค.61 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า.. การลงพื้นที่ของรองนายกรัฐมนตรีและคณะในครั้งนี้เป็นการสำรวจคลองดำเนินสะดวกเพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำที่มีชื่อเสียง โดยจังหวัดราชบุรีกำหนดไว้ 3 เส้นทาง ซึ่งจะเชื่อมโยงกับจังหวัดใกล้เคียง คือ สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร แต่ละเส้นทางจะผ่านบ้านเรือนประชาชนได้สัมผัสวิถีชีวิตไทยแท้แบบชาวสวนรวมทั้งชาวไทย-จีน ที่อาศัยอยู่ตลอดคลอง และผ่านสถานที่ซึ่งแสดงถึงร่องรอยประวัติศาสตร์ที่รัชกาลที่ 5 เคยเสด็จประพาสต้น เช่น วัดโชติทายการาม และบ้านเจ๊กฮวดมหาดเล็ก หลังจากการลงเรือสำรวจพื้นที่แล้วรองนายกรัฐมนตรีได้ให้แนวทางการพัฒนาคือการดูแลรักษาความสะอาด และความปลอดภัย ที่สำคัญให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมพร้อมได้ประโยชน์จากโครงการนี้อย่างสูงสุด ทั้งนี้ได้สั่งการให้คณะส่วนราชการที่เกี่ยวข้องบูรณาการการพัฒนาคลองให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน


สำหรับคลองดำเนินสะดวก เป็นนามพระราชทานจากรัชกาลที่ 5 เป็นคลองที่ขุดด้วยแรงงานคนซึ่งขุดได้ตรงและยาวที่สุดในประเทศ จากพระราชดำริของรัชกาลที่ 4 ที่ทรงพระประสงค์ให้ขุดคลองเชื่อมต่อระหว่างแม่น้ำแม่กลองและแม่น้ำท่าจีน เพื่อประโยชน์ในการคมนาคมและการค้าขาย คลองดำเนินสะดวก ใช้เวลาในการขุด ประมาณ 2 ปีเศษ จากปลายรัชสมัยรัชกาลที่ 4 แล้วเสร็จต้นรัชกาลที่ 5 มีความยาวประมาณ 32 กิโลเมตร มีซอยน้อยแยกออกไปอีกประมาณ 200 คลอง


ขณะที่แนวทางการพัฒนาคลองดำเนินสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว จังหวัดราชบุรีกำหนดไว้ 7 ด้าน ประกอบด้วย การสร้างท่าเรือสาธารณะเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ และกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่น, การลดปัญหามลพิษทางเสียงและอากาศจากเรือหางยาว โดยใช้เรือต้นแบบ เช่น เรือไฟฟ้า เรือพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น, การจัดการสิ่งแวดล้อมของลำคลองให้สะอาด ปราศจากขยะ และปรับปรุงภูมทัศน์ริมคลองให้สวยงาม, การเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับผู้พิการและผู้สูงอายุ, การเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัย เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว, การเสนอเส้นทางท่องเที่ยวที่หลากหลายเพื่อกระจายจำนวนนักท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง และส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท่องเที่ยว และรับผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม

/////////////////////////////////////////

ภาพ/ข่าว : #ทีมข่าวสมาคมสื่อมวลชนราชบุรี

ติดตามข่าวสารในจังหวัดราชบุรีได้ที่ : https://www.facebook.com/groups/1872087123081525/

/////////////////////////////////////////////////////////////จ.ราชบุรี เตรียมคลองดำเนินสะดวก พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว จ.ราชบุรี เตรียมคลองดำเนินสะดวก พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว Reviewed by ไชโยราชบุรี on กรกฎาคม 14, 2561 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.