ราชบุรี จัดกิจกรรม“เราทำความดี ด้วยหัวใจ”


จังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรมอบรมแกนนำโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองราชบุรี ขยายผลครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ
   
วันที่ 3 ก.ค.61 ที่ห้องประชุมศาลาประชาร่วมใจเทศบาลเมืองราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นำส่วนราชการผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ร่วมอบรมแกนนำขยายผลจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ว่าด้วยเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำรุ่นที่ 1/6 1  “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ อาทิ นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนที่เป็นจิตอาสาในพื้นที่รวม 10 อำเภอ เข้าร่วม กว่า 300 คน

   
ทั้งนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยและคำนึงถึงความเป็นอยู่ที่ดีมีสุขของประชาชน ทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสาน ต่อยอดพระราชกรณียกิจ และโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งโครงการ “จิตอาสาเรา ทำความดีด้วยหัวใจ” โดยปัจจุบันโครงการจิตอาสาพระราชทานได้ดำเนินกิจกรรมตามแนวพระราชดำริอย่างต่อเนื่อง และขยายขอบเขตครอบคลุมพื้นที่จังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ  โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้จัดการฝึกอบรมจิตอาสา 904 หลักสูตร หลักประจำรุ่นที่ 1/61 “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” ขึ้น โดยน้อมนำพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทาง เพื่อให้ผู้ที่ได้รับการอบรม เมื่อสำเร็จการอบรมแล้ว สามารถนำความรู้ต่างๆ ไปถ่ายทอด ให้กับประชาชนในพื้นที่ และยังเป็นแกนนำให้กับจิตอาสาทั่วไป เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิผล
/////////////////////////////////////////

ภาพ/ข่าว : #ทีมข่าวสมาคมสื่อมวลชนราชบุรี

ติดตามข่าวสารในจังหวัดราชบุรีได้ที่ : https://www.facebook.com/groups/1872087123081525/

/////////////////////////////////////////////////////////////
ราชบุรี จัดกิจกรรม“เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ราชบุรี จัดกิจกรรม“เราทำความดี ด้วยหัวใจ” Reviewed by ไชโยราชบุรี on กรกฎาคม 03, 2561 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.