จ.ราชบุรี สรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน


สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี ประชาสัมพันธ์การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2562

นางรัตนา แก้วเกียรติยศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะดำเนินการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินเพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทรงภูมิปัญญาด้านการเกษตรสาขาต่างๆ ซึ่งเป็นผู้มีคุณความดี มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ สมควรเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดินให้ได้รับการดูแลด้านสวัสดิการและสนับสนุนให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์และความสามารถเข้าสู่สังคม โดยจะสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน จำนวน 4 สาขา คือ ปราชญ์เกษตรผู้ทรงภูมิปัญญาและมีคุณูปการต่อภาคการเกษตรไทย ปราชญ์เกษตร เศรษฐกิจพอเพียง ปราชญ์เกษตรดีเด่น และปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่าย ซึ่งผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดินจะได้เข้ารับพระราชทานโล่ หรือเหรียญเชิดชูเกียรติ หรือประกาศนียบัตรในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ รวมทั้งรางวัล หรือสวัสดิการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการส่งเสริมปราชญ์เกษตรของแผ่นดินกำหนด


ทั้งนี้ ขอเชิญชวนเกษตรกรหรือบุคคลที่มีคุณสมบัติ รวมทั้งส่วนราชการและภาคเอกชน สามารถพิจารณาเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาได้ โดยยื่นแบบและจัดส่งข้อมูลให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 สามารถ Download คู่มือ http://www.moac.go.th/philosopher-homeสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 032-323115

/////////////////////////////////////////

ภาพ/ข่าว : #ทีมข่าวสมาคมสื่อมวลชนราชบุรี

ติดตามข่าวสารในจังหวัดราชบุรีได้ที่ : https://www.facebook.com/groups/1872087123081525/

/////////////////////////////////////////////////////////////


จ.ราชบุรี สรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน จ.ราชบุรี สรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน Reviewed by ไชโยราชบุรี on กรกฎาคม 08, 2561 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.