ราชบุรี จัดตั้งศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติราชบุรี


วันที่ 9 ก.ค.61 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า.. ที่ศาลาเอนกประสงค์ภายในวัดสัตตนารถปริวัตรวรวิหาร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี ได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติราชบุรีขยายพื้นที่ศูนย์ฯ เน้นการให้บริการแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติได้อย่างสะดวกและทั่วถึง


ทั้งนี้ นายโกมล ตันติวรนุกูล ประธานคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดราชบุรี กล่าวว่า.. เนื่องจากปัจจุบัน มีผู้ถูกคุมความประพฤติและผู้กระทำผิดมาใช้บริการรายงานตัวต่อศูนย์ประสานงานเพิ่มมากขึ้นจนเกิดความแออัด ทำให้การบริการเกิดความไม่สะดวก จึงได้เปลี่ยนที่ตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อให้เกิดความคล่องตัวและทั่วถึงในการบริการมากขึ้น การจัดตั้งศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมืองในครั้งนี้ เป็นอีกส่วนหนึ่งของการพัฒนาองค์กรอาสาสมัครคุมประพฤติราชบุรี ให้เข้มแข็งและมีพลังในการช่วยกันสร้างสรรค์ความสามัคคีและทำให้การประสานงานระหว่างอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม มีเอกภาพ ซึ่งจะมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน โดยใช้สถานที่เพื่อการบริหารงานในชุมชน เป็นศูนย์กลางในการบริหารงานคดีและการจัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูผู้ถูกคุมความประพฤติของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดราชบุรี


อีกทั้งเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติและบุคคลที่เกี่ยวข้องในกระบวนการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำความผิดในชุมชน ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอาสาสมัครคุมประพฤติ องค์กรเอกชน ภาคประชาชนและหน่วยราชการ ในพื้นที่อำเภอเมืองให้มีความใกล้ชิดและสะดวกรวดเร็วในการติดต่อประสานงานและเป็นการกระจายงานออกสู่พื้นที่ ก่อให้เกิดความสัมพันธภาพที่ดีต่อชุมชน โดยใช้ศาลาเอนกประสงค์ภายในวัดสัตตนารถปริวัตรวรวิหาร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เป็นศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ทั้งนี้ ปัจจุบัน จังหวัดราชบุรีมีอาสาสมัครคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรมรวมจำนวนทั้งสิ้น 487 คน

/////////////////////////////////////////

ติดตามข่าวสารในจังหวัดราชบุรีได้ที่ : https://www.facebook.com/groups/1872087123081525/

/////////////////////////////////////////////////////////////ราชบุรี จัดตั้งศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติราชบุรี ราชบุรี จัดตั้งศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติราชบุรี Reviewed by ไชโยราชบุรี on กรกฎาคม 09, 2561 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.