ม.ล.ปนัดดา ผู้ช่วย รมต.ประจำนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ครูพิเศษ


ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ครูพิเศษ เรื่อง"การเป็นคนไทยที่ดีตามรอยพระยุคลบาท" พร้อมให้กำลังใจแก่บุคลากรเด็กและเยาวชนในสถานพินิจฯจังหวัดราชบุรี
     
ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 84 ในการเดินทางไปยังทุกจังหวัดเพื่อให้กำลังใจกับผู้บริหารในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต2 ราชบุรี  ซึ่งเป็นผู้ที่พัฒนาเด็กและเยาวชนต่างๆเหล่านี้ ให้เป็นอนาคตของชาติที่เป็นความหวังให้กับเราทุกคนได้ และต้องการทราบว่าแต่ละศูนย์อบรมฯ แต่ละสถานพินิจฯ เด็กๆมีพัฒนาการเมื่อขณะอยู่กับศูนย์อบรมฯแล้วเป็นเช่นไรและเมื่อออกไปแล้วเป็นเช่นไร  กรมพินิจฯโดยกระทรวงยุติธรรม ขอความร่วมมือ จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คอยดูแลเมื่อเด็กกลับออกไปแล้วให้มีงานทำและไม่กลับไปยุ่งเกี่ยว หรืออยู่กับปัญหาเดิมๆที่เกิดขึ้นอีก


ทั้งนี้ ม.ล. ปนัดดา ดิศกุล ยังได้ปฏิบัติหน้าที่ครูพิเศษ วิชาสังคมศึกษา เรื่อง"การเป็นคนไทยที่ดีตามรอยพระยุคลบาท"แก่ลูกหลานเยาวชน ของศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 2 ราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เพื่อให้เยาวชนนำพระราชดำรัสคำสอนของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชการที่9 และสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10  ต่อหลักในการครองตน ครองคน และครองงาน มีทัศนคติที่ดีต่อกันมีความรักสมัครสมานที่จะทำให้บ้านเมืองเกิดความร่มเย็นเป็นสุขได้

/////////////////////////////////////////

ภาพ/ข่าว : #ทีมข่าวสมาคมสื่อมวลชนราชบุรี

ติดตามข่าวสารในจังหวัดราชบุรีได้ที่ : https://www.facebook.com/groups/1872087123081525/

/////////////////////////////////////////////////////////////ม.ล.ปนัดดา ผู้ช่วย รมต.ประจำนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ครูพิเศษ ม.ล.ปนัดดา ผู้ช่วย รมต.ประจำนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ครูพิเศษ Reviewed by ไชโยราชบุรี on กรกฎาคม 10, 2561 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.