ราชบุรี ส่งกล้วยไม้ป่า"คืนถิ่น"


เกษตรจังหวัดราชบุรีจัดกิจกรรมส่งกล้วยไม้ทั้ง 6 สายพันธุ์คืนป่า ที่บริเวณฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านบ่อหวี ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง เพื่อเพิ่มปริมาณพันธุ์กล้วยไม้ในท้องถิ่น  โดยหน่วยงานภาครัฐ  จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรอนุรักษ์ในอนาคต

(คลิปในข่าว)

วันที่ 5 กค.61  นายพินิจ เจริญเร็ว เกษตรจังหวัดราชบุรี  พร้อมด้วยนายฆรัส เหลืองสะอาด นายอำเภอสวนผึ้ง พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเปิดกิจกรรม “วันรณรงค์ปลูกกล้วยไม้คืนสู่ป่า จ.ราชบุรี”  บริเวณฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านบ่อหวี ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง ซึ่งได้มีการจัดกิจกรรมนำพันธุ์กล้วยไม้ป่าจำนวน 6 สายพันธุ์ ได้แก่  กล้วยไม้สกุลช้าง  สกุลเอื้องไอยเรศ พญาไร้ใบ เอื้องเขาแกะ เอื้องเสือโคร่ง  เอื้องผึ้ง  โดยมีหน่วยทหาร ตำรวจ พร้อมด้วยจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ได้ร่วมกันนำกล้วยไม้สายพันธุ์ต่างๆ จำนวน 1,000 ต้น นำไปเกาะแล้วใช้เชือกผูกอยู่บริเวณกิ่งไม้ ทั้งที่สูง และตามกิ่งของต้นไม้ที่อยู่ด้านล่าง จากนั้นได้นำหนังสติ้กยิงเมล็ดพันธุ์ลูกไม้ป่าหลากหลายชนิดเพื่อปลูกป่าแบบธรรมชาติให้แก่ผืนป่า เพื่อเป็นการเพิ่มทรัพยากรป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์
 

สำหรับโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านบ่อหวี มีเนื้อที่ประมาณ  400 ไร่ สภาพเป็นเหมืองแร่เก่า ภายในฟาร์มประกอบด้วยกิจกรรมด้านการเกษตรที่หลากหลายทั้งการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ โดยกิจกรรมต่างๆได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐบางส่วน โดยงบประมาณปี 2561 จ.ราชบุรีได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย ซึ่งได้จัดทำโครงการพัฒนาการเกษตรเชิงท่องเที่ยวฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริ โดยมอบหมายให้โครงการชลประทานราชบุรีจัดทำกิจกรรม การซ่อมแซมฝ่ายโครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริบ้านบ่อหวี  ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริทำกิจกรรม การพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรโครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริบ้านบ่อหวี และสำนักงานเกษตรจังหวัด จัดทำกิจกรรมส่งเสริมการคืนกล้วยไม้คืนสู่ป่า เพื่อพัฒนาและฟื้นฟูปรับปรุงพื้นที่โครงการฟาร์มตัวอย่าง ให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของราชบุรี และยังเป็นการสร้างคุณค่าให้ผืนป่า โดยการเพิ่มปริมาณกล้วยไม้ไทยและพรรณไม้ป่า อีกทั้งยังเป็นแหล่งศึกษาด้านธรรมชาติวิทยา รวมถึงการส่งเสริมรวมกลุ่มเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร สนับสนุนอาชีพ สร้างแรงงานเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในการเป็นแหล่งผลิตอาหารอย่างยั่งยืน
     

นายพินิจ  เจริญเร็ว เกษตรจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า  กล้วยไม้ไทย เป็นกล้วยไม้ที่มีความงดงาม ส่วนใหญ่จะมีกลิ่นหอม นับว่าหาได้ยากและใกล้สูญพันธุ์ไปทุกขณะ ขอให้ช่วยกันหาทางรวบรวม และอนุรักษ์ไว้ พร้อมกับการขยายพันธุ์ให้มีปริมาณมากพอที่จะคืนสู่ธรรมชาติ หลังจากที่ผ่านมากล้วยไม้ในธรรมชาติอยู่ในภาวะที่น่าวิตกหลากหลายสายพันธุ์ได้สูญหายไปจากป่าไม้อย่างถาวร ราชบุรีก็เป็นแหล่งที่มีกล้วยไม้หลากหลายสายพันธุ์ โดยเฉพาะ อ.สวนผึ้ง ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ จึงเกิดแนวคิดในการร่วมกันอนุรักษ์กล้วยไม้ไทยในธรรมชาติ เพื่อให้กล้วยไม้อยู่คู่กับผืนป่าราชบุรีอย่างยั่งยืน
/////////////////////////////////////////

ภาพ/ข่าว : #ทีมข่าวสมาคมสื่อมวลชนราชบุรี

ติดตามข่าวสารในจังหวัดราชบุรีได้ที่ : https://www.facebook.com/groups/1872087123081525/

/////////////////////////////////////////////////////////////ราชบุรี ส่งกล้วยไม้ป่า"คืนถิ่น" ราชบุรี ส่งกล้วยไม้ป่า"คืนถิ่น" Reviewed by ไชโยราชบุรี on กรกฎาคม 05, 2561 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.