กรมฝนหลวงฯ ร่วมสืบสาน “ศาสตร์พระราชา” บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้


นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดโครงการปลูกป่าและไม้ยืนต้นสร้างความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง สืบสาน “ศาสตร์พระราชา” ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ เขื่อนวชิราลงกรณ์ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับ 11 หน่วยงาน ปลูกต้นรวงผึ้งจำนวน 12 ต้น เป็นการฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมให้กลับมาอยู่ในสภาพสมบูรณ์ นอกจากนี้ มีการปลูกต้นแคฝรั่ง โดยนักเรียนนักศึกษา อาสาสมัครฝนหลวงและเกษตรกรในบริเวณเขื่อนวชิราลงกรณ์ จำนวน 200 ต้น

นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กล่าวว่า ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงแต่ละภูมิภาค จะดำเนินกิจกรรมการปลูกป่าและไม้ยืนต้น และกิจกรรมการโปรยเมล็ดพันธุ์พืชทางอากาศ โดยศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ปลูกป่าและไม้ยืนต้นบริเวณพื้นที่เขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่ 5 ไร่ โปรยเมล็ดพันธุ์พืชทางอากาศ บริเวณพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนา จังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่ 900 ไร่ ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปลูกป่าและไม้ยืนต้นบริเวณพื้นที่สาธารณประโยชน์ สระโศกเดือนห้า อบต.แดงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น พื้นที่ 80 ไร่ โปรยเมล็ดพันธุ์พืชทางอากาศ บริเวณพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา พื้นที่ 3,100 ไร่ ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก ปลูกป่าและไม้ยืนต้นบริเวณพื้นที่ชุมชนนาหลวง อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว พื้นที่ 10 ไร่ โปรยเมล็ดพันธุ์พืชทางอากาศ บริเวณพื้นที่อุทยานแห่งชาติตาพระยา จังหวัดสระแก้ว พื้นที่ 6,900 ไร่ ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลาง ปลูกป่าและไม้ยืนต้นบริเวณพื้นที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี พื้นที่ 7 ไร่ โปรยเมล็ดพันธุ์พืชทางอากาศ บริเวณพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวและอุทยานแห่งชาติคลองลำงู พื้นที่ 3,500 ไร่ ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ ปลูกป่าและไม้ยืนต้นบริเวณพื้นที่สำนักเขื่อนไม้เต็ง จังหวัดราชบุรี พื้นที่ 30 ไร่ โปรยเมล็ดพันธุ์พืชทางอากาศ บริเวณพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี และอุทยานแห่งชาติไทยประจันต์ จังหวัดราชบุรี พื้นที่ 600 ไร่

นอกจากนี้ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้จัดทำแอปพลิเคชันระบบติดตามการปลูกต้นไม้ “Collector for ArcGIS” เพื่อช่วยติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการดังกล่าวด้วยตนเอง

/////////////////////////////////////////

ติดตามข่าวสารในจังหวัดราชบุรีได้ที่ : https://www.facebook.com/groups/1872087123081525/

/////////////////////////////////////////////////////////////

กรมฝนหลวงฯ ร่วมสืบสาน “ศาสตร์พระราชา” บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ กรมฝนหลวงฯ ร่วมสืบสาน “ศาสตร์พระราชา” บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ Reviewed by ไชโยราชบุรี on กรกฎาคม 19, 2561 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.