สื่อต่างประเทศเยี่ยมชมการท่องเที่ยวเมืองรองตามนโยบายรัฐบาล ที่จังหวัดราชบุรี


กรมประชาสัมพันธ์นำสื่อต่างประเทศศึกษาประวัติการทำโอ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองที่จังหวัดราชบุรี ในกิจกรรม “การท่องเที่ยวเมืองรองตามนโยบายรัฐบาล” เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการพัฒนาประเทศด้านการท่องเที่ยวรวมทั้งได้ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภาพลักษณ์ของประเทศไทยไปยังต่างประเทศอย่างกว้างขวางวันที่ 11 ก.ค.61 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า.... สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ กรมประชาสัมพันธ์ นำสื่อมวลชนต่างประเทศจาก 9 สำนัก รวม 35 คน ลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีในกิจกรรม “การท่องเที่ยวเมืองรองตามนโยบายรัฐบาล” เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการพัฒนาประเทศอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน รวมทั้งได้ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภาพลักษณ์ของประเทศไทยไปยังต่างประเทศอย่างกว้างขวาง โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้เข้าศึกษาดูงานประวัติความเป็นมาของโอ่งราชบุรี พร้อมทั้งสัมผัสการผลิตโอ่งด้วยมือในโรงงานที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่ของจังหวัดราชบุรีต่อยอดจากโอ่งมังกรธรรมดาเป็นผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านที่เพิ่มมูลค่าสูงทั้งในประเทศและส่งออก รวมถึงเข้าเยี่ยมชมฟาร์มปลาสวยงามขนาดใหญ่ที่เพาะพันธุ์ส่งออกสร้างมูลค่าและรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการอย่างดี


ทั้งนี้หลังจากที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวใน 55 เมืองรอง โดยได้กำหนดแนวทางด้านการตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง โดยกระตุ้นการท่องเที่ยวในท้องถิ่น ภายใต้แคมเปญ Amazing Thailand Go Local หรือ เที่ยวท้องถิ่นไทย ชุมชนเติบใหญ่ เมืองไทยเติบโต เพื่อกระจายโอกาสในเชิงพื้นที่ คือ การเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวเข้าสู่เมืองรองและชุมชนไม่น้อยกว่า 10 ล้านคน อีกทั้งกระจายโอกาสใน เชิงรายได้จากการท่องเที่ยวให้ลงสู่เศรษฐกิจฐานรากไม่ต่ำกว่า 10,000 ล้านบาท ซึ่งน่าจะสร้างบรรยากาศ การเดินทางท่องเที่ยวไปยังเมืองรองและชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การตลาดเป็นเครื่องมือกระตุ้นให้เกิดการเตรียมความพร้อมและพัฒนาพื้นที่สู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสมดุลในทุกมิติ


สำหรับกิจกรรมสื่อมวลชนต่างประเทศสัมพันธ์ในครั้งนี้กำหนดลงพื้นที่ศึกษาดูงานระหว่างวันที่ 10-12 ก.ค. 61 ที่จังหวัดราชบุรี และสมุทรสงคราม ตามลำดับต่อไป

/////////////////////////////////////////

ติดตามข่าวสารในจังหวัดราชบุรีได้ที่ : https://www.facebook.com/groups/1872087123081525/

/////////////////////////////////////////////////////////////สื่อต่างประเทศเยี่ยมชมการท่องเที่ยวเมืองรองตามนโยบายรัฐบาล ที่จังหวัดราชบุรี สื่อต่างประเทศเยี่ยมชมการท่องเที่ยวเมืองรองตามนโยบายรัฐบาล ที่จังหวัดราชบุรี Reviewed by ไชโยราชบุรี on กรกฎาคม 11, 2561 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.