จ.ราชบุรี จัดโครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้ม แก่ประชาชนในพื้นที่จอมบึง


จังหวัดราชบุรีจัดโครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้มแก่ประชาชน และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ที่อำเภอจอมบึง ตามโครงการ "บูรณาการสร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน” เพื่อการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้เข้าถึงบริการของรัฐและเอกชนอย่างทั่วถึงวันนี้ 18 ก.ค. นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี และโครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน ที่โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง อำเภอจอมบึง โดยเป็นกิจกรรมที่ส่วนราชการและภาคเอกชนจัดหน่วยออกไปให้บริการกับประชาชนถึงพื้นที่หมุนเวียนไปทุกอำเภอ รวมทั้งอำนวยความสะดวกให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ได้เข้าถึงบริการของรัฐและเอกชนอย่างทั่วถึง พร้อมกันนี้มีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. มาให้บริการทางการแพทย์ในการตรวจรักษาโรคทั่วไป และให้บริการทางทันตกรรม โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย


สำหรับกิจกรรมภายในงานมีการการมอบทุนการศึกษา มอบเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน มอบพันธุ์ปลา มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้สูงอายุ/ผู้พิการและครอบครัวยากจน นอกจากนี้ยังมีบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป การให้บริการด้านการทำบัญชีครัวเรือน การบริการด้านช่าง/ด้านผังเมือง ให้คำปรึกษา แนะนำ สำรวจออกแบบประมาณราคา ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย ตรวจรักษาสัตว์/การป้องกันโรคระบาดในสัตว์ การจำหน่ายซื้อสินค้าราคาประหยัด และการบริการและปรึกษาช่องทางการประกอบอาชีพ เป็นต้น


นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ยังได้รับฟังปัญหาของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งประชาชนในพื้นที่ได้เสนอปัญหาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เพื่อให้ได้รับทราบ ประกอบด้วย 1.ปัญหาคอสะพานต่ำกว่าระดับพื้นผิวถนนทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง 2. ปัญหาถนนเชื่อมต่อเป็นดินลูกลังทำให้การสัญจรไปมาไม่สะดวก 4. ปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ช่วงฤดูฝน 3. ปัญหาโครงการระบบสูบน้ำบ้านห้วยยาง ยังไม่สามารถใช้งานได้  และ 5. ปัญหารายได้น้อยไม่เพียงพอต่อการอยังชีพ โดยหลังจากที่ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ได้รับทราบปัญหาต่างๆของประชาชนในพื้นที่ ได้สั่งการให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าดำเนินการการแก้ไขปัญหาทั้ง 5 ข้อให้กับพี่น้องประชาชน อย่างเร่งด่วน
/////////////////////////////////////////

ภาพ/ข่าว : #ทีมข่าวสมาคมสื่อมวลชนราชบุรี

ติดตามข่าวสารในจังหวัดราชบุรีได้ที่ : https://www.facebook.com/groups/1872087123081525/

/////////////////////////////////////////////////////////////


จ.ราชบุรี จัดโครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้ม แก่ประชาชนในพื้นที่จอมบึง จ.ราชบุรี จัดโครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้ม แก่ประชาชนในพื้นที่จอมบึง Reviewed by ไชโยราชบุรี on กรกฎาคม 18, 2561 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.