กรมฝนหลวงและการบินเกษตร นำจิตอาสาปลูกป่าสืบสานศาสตร์พระราชา


รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเป็นประธานปลูกป่าและไม้ยืนต้น สร้างความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ สืบสานศาสตร์พระราชา พร้อมนำจิตอาสาร่วมปลูกป่า บริเวณวัดถ้ำสิงโตทอง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี โดยมีภาคีเครือข่ายเข้าร่วมเกือบ 1,000 คน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 
             

วันที่ 20 ก.ค.61 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า... นายปนิธิ  เสมอวงษ์ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร นายวีระพล สุดชาฎา ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ พระครูภาวนาโชติคุณ ชุตินธโร เจ้าอาวาสวัดถ้ำสิงโตทอง นายณฐพล อุ่มเอิบ ประธานอาสาสมัครฝนหลวง จ.ราชบุรี นายสุชาติ บัวบาง หัวหน้าหน่วยรักษาป่า รบ 3 ( พุยาง ) นายประดุง จิตระอ่อน หัวหน้าสวนรุกชาติถ้ำจอมผล นายสนาม พรหมน้อย ผู้ใหญ่หมู่ 3  พร้อมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เหล่าสมาชิกอาสาสมัครฝนหลวงราชบุรี  พร้อมหน่วยงานภาครัฐ เอกชน  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  นักเรียน นักศึกษา จากโรงเรียนธรรมจารินีวิทยา อ.ปากท่อ  และประชาชน  ได้ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เกือบ 1,000 คน ประชาชน ร่วมเปิดกิจกรรมปลูกป่าและไม้ยืนต้น สร้างความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง สืบสาน “ ศาสตร์พระราชา ” ที่บริเวณวัดถ้ำสิงโตทอง หมู่ที่ 11 ต.ปากช่อง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ในพื้นที่ 30 ไร่ พร้อมทั้งปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดลงแหล่งน้ำจำนวน  27.000 ตัว   
               

สำหรับโครงการปลูกป่าและไม้ยืนต้น  ได้จัดขึ้นเพื่อสานต่อพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9  และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10  เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าไม้ที่เสื่อมโทรม ให้กลับคืนมาในสภาพที่สมบูรณ์ เกิดความชุ่มชื้นสัมพัทธ์ในอากาศเหมาะสมที่จะสามารถปฏิบัติการทำฝนหลวงในพื้นที่ได้มีประสิทธิภาพ
           

นายปนิธิ  เสมอวงษ์ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร  เปิดเผยว่า โครงการดังกล่าวได้ดำเนินการทั่วภูมิภาค ทั้ง 5 ศูนย์  ได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลางศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก และศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ ซึ่งได้เริ่มเปิดโครงการไปแล้ว เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคมที่ผ่านมา  ภายใต้โครงการ 9 วัน สู่วันมหามงคล  และวันนี้ถือเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งในการปลูกป่าของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้  ได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ เอกชน นักเรียน  และท้องถิ่น  ส่วนพื้นที่ปลูกป่าต่อไปจะเป็นพื้นที่ของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลางและภาคอื่นๆ  นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมโปรยเมล็ดพันธุ์ทางอากาศ ซึ่งจะให้ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงทุกศูนย์ ฯ ดำเนินการหลังจากที่ปฏิบัติการทำฝนหลวงประจำวันแล้ว ก็จะนำเมล็ดพันธุ์ไม้โปรยลงในพื้นที่บริเวณวนอุทยานซึ่งจะเป็นผู้กำหนดพื้นที่โปรยของแต่ละแห่ง
       
   
สำหรับสภาพอากาศในปัจจุบันนี้การคาดการณ์ในบางพื้นที่อาจเกิดฝนทิ้งช่วงได้โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   แต่ในช่วงนี้ยังได้รับอิทธิพลจากพายุที่เข้ามาทางตอนเหนือของประเทศไทย ทำให้ขณะนี้สถานการณ์เริ่มคลี่คลาย แต่หลังจากนี้ไปก็จะเป็นร่องความกดอากาศต่ำที่จะเคลื่อนเข้ามาปกคลุมทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามลำดับ คาดว่าสถานการณ์ฝนจะเริ่มดีขึ้น


/////////////////////////////////////////

ติดตามข่าวสารในจังหวัดราชบุรีได้ที่ : https://www.facebook.com/groups/1872087123081525/

/////////////////////////////////////////////////////////////

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร นำจิตอาสาปลูกป่าสืบสานศาสตร์พระราชา กรมฝนหลวงและการบินเกษตร นำจิตอาสาปลูกป่าสืบสานศาสตร์พระราชา Reviewed by ไชโยราชบุรี on กรกฎาคม 20, 2561 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.