คณะสงฆ์ จ.ราชบุรี จัดอบรมพัฒนาบุคคลากรผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนา


วัดนี้ 19 ก.ค.61 ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร อ.เมือง จ.ราชบุรี พระพรหมเวที เจ้าคณะภาค 15 เป็นประธานสวฆ์เปิดโครงการการอบรมพัฒนาบุคคลากรผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี พร้อมบรรยายพิเศษ โดยมีพระธรรมปัญญาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี ประธานฝ่ายสงฆ์การจัดกิจกรรมโครงการดังกล่าว พร้อมด้วยนายวิสิษฎ์ พวงเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีให้การต้นรับ และมีนายสนธยา เสนเอี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในการจัดกิจกรรมโครงการดังกล่าว เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมโครงการการอบรมพัฒนาบุคคลากรผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นโครงการสนับสนุนโครงการรักษาศีล 5 โดยกิจกรรมโครงการดังกล่าวทางคณะสงฆ์จังหวัดราชบุรี ได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลากรผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนา เข้ารับการอบรม รวมจำนวนทั้งสิ้น 120 รูป
(คลิปในข่าว)

ทั้งนี้สืบเนื่องจากพระพุทธศาสนาได้ประดิษฐานอยู่ในประเทศไทย และดำรงมั่นคงอยู่ได้มากกว่า 2600 ปี เนื่องด้วยมีพระสงฆ์ ซึ่งเป็นบุคลากรผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนา เป็นผู้สืบทอดสร้างความศรัทธาเลื่อมใสแก่ประชาชน นำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ไปอบรมสั่งสอนประชาชน ให้นำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบสัมมาชีพและดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข ทั้งนี้จากสภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและบริบทของสังคมไทย ซึ่งมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรวดเร็ว ได้ส่งผลให้วิถีการดำเนินชีวิตของคนไทยและรูปแบบการรับรู้หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนามีความหลากหลายมากขึ้น


ดังนั้นเพื่อให้บุคลากรผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนา สามารถพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานเผยแพร่ ได้สอดคล้องกับการดำเนินกับการเปลี่ยนแปลงสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี จึงได้ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดราชบุรี จัดโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรผู้เผยแพร่พระพุทธศาสนาขึ้นเพื่อสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรผู้เผยแพร่พระพุทธศาสนาให้มีความรู้ความสามารถทักษะ ตลอดจนเทคนิคและวิธีการในการอบรมสั่งสอนประชาชนให้ปฏิบัติตามหลักธรรมสั่งคำสอนทางพระพุทธศาสนาให้เป็นที่ซึมซับรับรู้และประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป


อย่างไรก็ดีภายในกิจกรรมโครงการดังกล่าว พระพรหมเวที เจ้าคณะภาค 15 ได้บรรยายพิเศษ ภาครวมในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสถานการณ์ปัจจุบัน จากพระรัตนสุธี วัดไร่ขิง การบรรยาย การเผยแพ่พระพุทธศาสนาตามแนวทาง หมู่บ้านรักษาศีล 5 และการเผยแผ่พระพุทธศานาตามแนวทางของหน่วย อ.ป.ต. จากพระพรหมกวี วัดกัลยาณมิตร การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทัศนะของคฤหัสถ์ จากนาวาเอก ทองย้อย แสงสินชัย และการตอบข้อซักถามปัญหาและสรุปผลการอบรม จากพระธรรมปัญญาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี พร้อมเลขานุการศูนย์เผยผ่พระพุทธศาสนาฯ

/////////////////////////////////////////

ภาพ/ข่าว : #ทีมข่าวสมาคมสื่อมวลชนราชบุรี

ติดตามข่าวสารในจังหวัดราชบุรีได้ที่ : https://www.facebook.com/groups/1872087123081525/

/////////////////////////////////////////////////////////////


คณะสงฆ์ จ.ราชบุรี จัดอบรมพัฒนาบุคคลากรผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนา คณะสงฆ์ จ.ราชบุรี จัดอบรมพัฒนาบุคคลากรผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนา Reviewed by ไชโยราชบุรี on กรกฎาคม 19, 2561 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.