ขนส่งราชบุรี จัดโต๊ะแถลงข่าว ขอเชิญชวนร่วมประมูลทะเบียนรถ ครั้งที่ 7 หมวด "กบ"


ขนส่งจังหวัดราชบุรี จัดโต๊ะแถลงข่าว ขอเชิญชวนร่วมประมูลทะเบียนรถ ซึ่งเป็นที่ต้องการของประชาชน จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 7 หมวด "กบ" จำนวน 301 หมายเลข เพื่อนำรายได้จากการประมูลไปช่วยเหลือ เป็นค่าอุปกรณ์ มอบให้ผู้พิการจากอุบัติเหตุทางถนน และนำไปใช้กิจกรรม รณรงค์ป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนทั่วประเทศไทย 3 ด้านหลักวันที่ 3 ก.ค.61 ที่สโมสรนายทหารประทวน กรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยพ.ต.อ.ณรงค์เดชศ์ ศักดิ์สมบูรณ์ รอง ผบก.ภ.จว.ราชบุรี, นายสม เอี้ยวสุวรรณ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี, นายชีพ น้อมเศียร ขนส่งจังหวัดราชบุรี นางสาวณิชาภัทร อนุรักษ์โอฬาร ผู้แทนอัยการจังหวัดราชบุรี และนายภูวนารถ สุภาพเพชร ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี จัดโต๊ะแถลงข่าวการประมูลทะเบียนรถ ซึ่งเป็นที่ต้องการ หรือเป็นที่นิยม ของประชาชนครั้งที่ 7 ทะเบียนรถ เลขสวย ภาพกราฟฟิก สัญลักษณ์จังหวัดราชบุรี หมวด "กบ" จำนวน 301 หมายเลข โดยจะทำการประมูลทางวาจา(เคาะไม้) ในวันเสาร์ที่ 4 และวันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561 ณ ห้องสัมมนาเวลาดีแกรนด์บอลรูม โรงแรม ณ เวลา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยรายได้จากการประมูล จะนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนน เพื่อนำไปช่วยเหลือเป็นค่าอุปกรณ์ มอบให้ผู้พิการจากอุบัติเหตุทางถนน และนำไปใช้กิจกรรม รณรงค์ป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนทั่วประเทศไทย 3 ด้านหลัก คือ


ด้านที่ 1 มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการใช้รถ ใช้ถนน เช่น การมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการเพื่อฟื้นฟูเยียวยาผู้ที่ประสบภัยอันเนื่องมาจากการใช้รถ ใช้ถนน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (ที่ผ่านมาได้จัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการในจังหวัดราชบุรีแล้วจำนวน 167 รายเป็นเงิน 8,592,500บาทเช่นรถนั่งคนพิการ ขาเทียม เตียงนอนพร้อมที่นอน เป็นต้น


ด้านที่ 2 รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เช่น  การจัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดจากการขนส่งด้วยรถโดยสารและรถบรรทุกสาธารณะ และกำกับดูแล ให้มีความพร้อมทั้งตัวรถและผู้ขับรถ  โครงการอาชีวะอาสาให้บริการตรวจสอบความพร้อมของเครื่องยนต์ เปลี่ยนหลอดไฟตรวจ/เติมน้ำกลั่น น้ำมันเครื่องเพื่อให้มีความพร้อม ในการเดินทางอย่างปลอดภัย  กิจกรรมตรวจรถก่อนใช้เดินทางปลอดภัย เพื่อให้บริการตรวจสอบความพร้อมเบื้องต้นของรถก่อนการเดินทาง  โครงการส่งเสริมความรู้การใช้รถ ใช้ถนนอย่างปลอดภัยผ่านสถานีวิทยุ เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนนและข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงตรวจความเร็วด้วยกล้องแสงเลเซอร์เพื่อปราบปรามป้องกันไม่ให้ให้ รถใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด  โครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย ให้กับเด็กและเยาวชนระดับประถมศึกษา ปีที่ 4-6  และโครงการปลูกฝังเด็กไทยใส่ใจวินัยจราจร เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนนและเสริมสร้างวินัยจราจรให้กับเด็กและเยาวชน


ด้านที่ 3 พัฒนาด้านความปลอดภัยบนท้องถนน เช่น การจัดกิจกรรม โครงการจัดตั้งศูนย์ควบคุมสถานตรวจสภาพรถเอกชน vicc เพื่อควบคุมการดำเนินงานของสถานตรวจสภาพรถเอกชน  โครงการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ gps เพื่อควบคุม กำกับ ดูแล การเดินรถและข้อมูลการเดินรถ ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุหรือการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน  และโครงการติดตั้งเครื่องทดสอบการทรงตัวของรถโดยสารสาธารณะ เพื่อรับรองความปลอดภัยของรถโดยสาร 2 ชั้น ให้มีความปลอดภัยในการใช้งาน


นอกจากนี้ขนส่งจังหวัดราชบุรี ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า.. ผู้ประมูลได้หมายเลขใดจะได้กรรมสิทธิ์ในหมายเลขทะเบียนนั้น สามารถนำไป ซื้อ ขาย มอบให้แก่คนอื่น และเป็นมรดกตกทอด แก่ทายาทนอกจากนั้นแผ่นป้ายกราฟฟิกทั้ง  301 เลขหมาย รวม 602 แผ่นป้าย ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่ออุทัยหรือที่รู้จักกันในนามของ หลวงพ่อตาทิพย์ วัดศรีมฤคทายวัน(วัดเกาะตาพุด) ทำพิธีปลุกเสก โดยอธิษฐานจิต


ดังนั้นจึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมประมูลทะเบียนรถ ซึ่งเป็นที่ต้องการเป็นที่นิยมของประชาชน จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 7 ในวันเสาร์ที่ 4 และวันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561 ณ ห้องสัมมนาเวลาดีแกรนด์บอลรูม โรงแรมณ เวลา อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี โดยสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี โทร 032 737 0757 หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี สาขาอำเภอบ้านโป่ง โทร 032 2012 960 สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี สาขาอำเภอจอมบึงโทร 032 2561 5455 หรือเว็บไซต์ www.dlt.co.th / site /ratchaburiดูภาพในข่าวทั้งหมดได้ที่ลิ้งค์นี้ : https://www.facebook.com/pg/%E0%B9%84%E0%B8%8A%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5-1345155808902072/photos/?tab=album&album_id=1801719639912351

/////////////////////////////////////////

ภาพ/ข่าว : #ทีมข่าวสมาคมสื่อมวลชนราชบุรี

ติดตามข่าวสารในจังหวัดราชบุรีได้ที่ : https://www.facebook.com/groups/1872087123081525/

/////////////////////////////////////////////////////////////

ขนส่งราชบุรี จัดโต๊ะแถลงข่าว ขอเชิญชวนร่วมประมูลทะเบียนรถ ครั้งที่ 7 หมวด "กบ" ขนส่งราชบุรี จัดโต๊ะแถลงข่าว ขอเชิญชวนร่วมประมูลทะเบียนรถ ครั้งที่ 7 หมวด "กบ" Reviewed by ไชโยราชบุรี on กรกฎาคม 03, 2561 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.