ท.เมืองราชบุรี จัดโครงการธนาคารขยะ 3 Rs


เทศบาลเมืองราชบุรี โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการองค์กรต้นแบบ โครงการธนาคารขยะ 3 Rs ในเทศบาลเมืองราชบุรี และชุมชนนำร่อง เพื่อต่อยอดไปถึงชุมชนทุกชุมชนในพื้นที่เทศบาลเมืองราชบุรี ตามโครงการจิตอาสา"เราทำดีด้วยใจ" เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อให้การจัดการขยะจากต้นทางมีความเชื่อมโยงและต่อเนื่อง โดยใช้หลัก 3 Rs


(คลิปในข่าว)

วันนี้ 18 ก.ค.61 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า.. บริเวณอาหารด้านหน้ากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี นางพาณิภัค ไพศาลธนสมบัติ รองปลัดเทศบาลเมืองราชบุรี ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการธนาคารขยะ 3 Rs ในเทศบาลเมืองราชบุรี และชุมชนนำร่อง โดยมีนางพัฒนา สงวนเจียม ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมโครงการดังกล่าว


ทั้งนี้สืบเนื่องจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการให้บริการจัดเก็บขยะในพื้นเทศบาลเมืองราชบุรี ดั้งนั้นเพื่อส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง ซึ่งเป็นการจัดการที่ยั่งยืน คือการละปริมาณขยะจากแหล่งกำเนิดต้นทาง (Reduce) การใช้ซ้ำ (Reuse) และการนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) หรือตามหลัก 3Rs ซึ่งการจัดการขยะนั้นมุ่งเน้นการจัดการขยะที่ครัวเรือนส่งเสริมการคัดแยกขยะจากต้นทาง เป็นการเพิ่มมูลค่าหรือแปรรูปขยะ ซึ่งจะส่งผลทำให้ปริมาณขยะในภาพรวมของเขตพื้นที่เทศบาลเมืองราชบุรีลดลง โดยในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองราชบุรีมีจำนวนประชากรมากกว่า 759,200 คน และมีจำนวนครัวเรือนมากกว่า 205,844  ครัวเรือน มีปริมาณขยะมูลฝอยเฉลี่ยประมาณ 45 ตัน/วัน (ข้อมูลจากฐานข้อมูลเทศบาลเมืองราชบุรี ประจำปี 2560) ซึ่งประมาณขยะดังกล่าวมาจากการดำรงชีวิตของคนในชุมชนเป็นส่วนใหญ่


โดยทางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ถือเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการดำเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะส่งเสริมการคัดแยกที่ต้นทาง จนถึงปลายทางอีกทางหนึ่ง จึงดำเนินโครงการ“ธนาคารขยะ 3 Rs” ประจำปีงบประมาณ 2561 ขึ้น เพื่อให้การจัดการขยะจากต้นทางมีความเชื่อมโยงและต่อเนื่อง และขยายผลไปสู่ชุมชนทุกชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองราชบุรี อีกทั้งโครงการดังกล่าวเป็นหนึ่งในโครงการ ที่รัฐบาลได้ให้จัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำดี ด้วยหัวใจ" เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา จึงได้กำหนดโครงการธนาคารขยะ ในรูปแบบร้านค้าศูนย์เหรียญขึ้น


โดยกิจกรรมภายในงาน นางพาณิภัค ไพศาลธนสมบัติ รองปลัดเทศบาลเมืองราชบุรี ได้ตัดริบบิ้นเปิดธนาคารขยะ และได้สมัครธนาคารขยะเป็นคนแรก โดยขยะที่นำมาฝากกับธนาคารขยะเทศบาลเมืองราชบุรี จะได้เป็นคะแนนเพื่อนำมาแลกเป็นเครื่องอุปโภค และบริโภคต่างๆ เช่น ไข่ไก่ มาม่า สบู่ ยาสีฟัน น้ำยาปรับผ้านุ่ม รวมไปถึงเครื่องนุ่งห่ม กางเกงยีนส์ เป็นต้น โดยเริ่มต้นจากสำนักงานเทศบาลเมืองราชบุรี และพื้นที่ชุมชนนำร่อง 5 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองราชบุรี นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรม 5 ส รับฝากและสินค้าบริโภค ในครัวเรือน ออกหน่วยรักษาพยาบาลเคลื่อนที่ และรณรงค์ไข้เลือดออก ในชุมชนเขาวังวิลล่า อีกด้วย/////////////////////////////////////////

ภาพ/ข่าว : #ทีมข่าวสมาคมสื่อมวลชนราชบุรี

ติดตามข่าวสารในจังหวัดราชบุรีได้ที่ : https://www.facebook.com/groups/1872087123081525/

/////////////////////////////////////////////////////////////


ท.เมืองราชบุรี จัดโครงการธนาคารขยะ 3 Rs ท.เมืองราชบุรี จัดโครงการธนาคารขยะ 3 Rs Reviewed by ไชโยราชบุรี on กรกฎาคม 18, 2561 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.