รวมใจ ปั่น ปลุก ลุก สร้างกระแสรณรงค์โครงการ 3 ล้าน 3 ปี


กาญจนบุรี จัดกิจกรรมโครงการ 6 x 4 รวมใจ ปั่น ปลุก ลุก สร้างกระแสรณรงค์โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทยเทิดไท้องค์ราชัน ปีที่ 3 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 และเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า.. เมื่อวันที่ 8 ก.ค.61 ที่ลานกิจกรรมบริเวณหน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมือง จังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์สุรวิทย์ ศักดานุภาพ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม “โครงการ 6 x 4 รวมใจ ปั่น ปลุก ลุก สร้างกระแสรณรงค์โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทยเทิดไท้องค์ราชัน ปีที่ 3 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 และเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10 “ โดยมี นายสุคนธ์ อินเกตุ สาธารณสุขอำเภอท่ามะกา ประธานผู้จัดงาน และแกนนำเครือข่ายหมออนามัย กล่าวรายงาน มีสมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย มูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย สมาคมวิชาชีพสาธารณสุข ชมรมอาสา สมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ชมรมนักปั่นจักรยานจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอท่าม่วง รพ.พหลพลพยุหเสนา ประชาชนร่วมกิจกรรม 500 คน


ทั้งนี้โครงการดังกล่าวได้จัดเป็นปีที่ 3 เน้นการลงมือทำสร้างพฤติกรรมอย่างต่อเนื่อง” ควบคู่ไปกับ “รณรงค์สร้างกระแสใหญ่เป็นระยะ” ทำให้คนไทยสมัครใจเลิกบุหรี่ได้ จำนวน 1,200,000 คน โดยการสนับสนุนของกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อร่วมถวายความดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 ส่งเสริมให้หน่วยงานสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน เพื่อเสริมพลังและเชิดชูเครือข่ายและบุคคล ผ่านกลไกสร้างกระแสขับเคลื่อน ทั้งนี้ นักปั่น 500 คน จะปั่นออกจากอำเภอเมืองกาญจนบุรี เพื่อปั่นไปส่งมอบธงต่อให้กับอำเภอท่าม่วง อำเภอท่ามะกา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี รวมระยะทาง 129 กิโลเมตร เพื่อไปร่วมสมทบกับชมรมนักปั่นจักรยานทั่วประเทศ ตลอดเส้นทาง จนถึงกระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ 10 กรกฎาคม นี้
ขอขอบคุณ สวท.กาญจนบุรี

/////////////////////////////////////////

ติดตามข่าวสารในจังหวัดราชบุรีได้ที่ : https://www.facebook.com/groups/1872087123081525/

/////////////////////////////////////////////////////////////รวมใจ ปั่น ปลุก ลุก สร้างกระแสรณรงค์โครงการ 3 ล้าน 3 ปี รวมใจ ปั่น ปลุก ลุก สร้างกระแสรณรงค์โครงการ 3 ล้าน 3 ปี Reviewed by ไชโยราชบุรี on กรกฎาคม 09, 2561 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.