อำเภอดำเนินสะดวก เตีรยมจัดงานตามรอยพระพุทธเจ้าหลวง ประจำปี 2561


นายพงษ์พันธ์ แสงสุวรรณ นายอำเภอดำเนินสะดวก เปิดเผยว่า อำเภอดำเนินสะดวก เตีรยมและกำหนดจัดงานตามรอยพระพุทธเจ้าหลวง ประจำปี 2561 ในระหว่างวันที่ 16-18 กรกฎาคม 2561 ณ วัดโชติทายการาม ตำบลดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ในการเสด็จมาประทับแรมที่อำเภอดำเนินสะดวก เมื่อ พ.ศ.2447 ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอดำเนินสะดวก 

ทั้งนี้การจัดงานตามรอยพระพุทธเจ้าหลวง ประจำปี 2561 ในระหว่างวันที่ 16-18 กรกฎาคม 2561 สืบเนื่องจาก อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี มีเกียรติประวัติอันน่าภาคภูมิใจหลายประการ โดยเฉพาะในสมัยรัชการที่ 4 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชดำริว่า “การไปมาระหว่างกรุงเทพฯ ถึงสมุทรสาคร ก็มีคลองภาษีเจริญไปมาสะดวกดีอยู่ จึงควรมีคลองระหว่างกรุงเทพฯ สมุทรสงคราม และราชบุรี ให้สะดวกขึ้น โดยมีแม่น้ำแม่กลอง เป็นสื่อกลาง” ในปี พ.ศ 2409 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุญนาค) เป็นผู้อำนวยการขุดคลองนี้ โดยใช้กำลังทหาร ข้าราชการ และประชาชนร่วมกันขุด

การขุดดินนี้ใช้กำลังแรงงานของคนล้วนๆ เมื่อทำการขุดคลองนี้สำเร็จแล้ว จึงนำแผนขึ้นทูลเกล้า ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ซึ่งทรงเห็นว่าเป็นคลองที่มีเส้นตรง ได้รับความสะดวกในการสัญจร จึงทรงพระราชทานนามคลองที่ขุดใหม่นี้ว่า “คลองดำเนินสะดวก” และได้ทำพิธีเปิดใช้คลองนี้เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2411 ตรงกับวันจันทร์ เดือน 7 ขึ้น 4 ค่ำ

ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสต้นมาตามคลองดำเนินสะดวก เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ 2447 และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้นำเรือพระที่นั่งเข้าเทียบท่าหน้าวัดโชติทายการาม และโปรดเกล้าให้มหาดเล็กจัดที่ประทับแรมบนศาลาการเปรียญ ให้พนักงานเครื่องต้น ประกอบพระกระยาหารสำหรับเสวย ณ ที่ศาลาท่าน้ำ แม้วันเวลาจะล่วงเลยมาถึง 111 ปี นับแต่วันนั้นถึงวันนี้ แต่ความปลื้มปีติของพี่น้องชาวดำเนินสะดวก และยังคงถือเป็นเกียรติประวัติอันยิ่งใหญ่ตลอดมา และเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ท่าน

ส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนจึงพร้อมใจกันจัดงาน “ตามรอยพระพุทธเจ้าหลวง” ประจำปี 2561 ขึ้นในระหว่างวันที่ 16-18 กรกฎาคม 2561 โดยมีกิจกรรมทั้งภาคกลางวัน และภาคกลางคืน ณ บริเวณวัดโชติทายการาม เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือพระปิยมหาราช ของปวงชนชาวไทย ที่มีต่อชาวดำเนินสะดวก เมื่อครั้งเสด็จประพาสต้น และเพื่อฟื้นฟูวิถีชีวิตดั้งเดิมของพี่น้องชาวดำเนินสะดวก ส่งเสริมอาชีพ สร้างการตลาด และเพิ่มรายได้

โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวให้แก่พี่น้องชาวดำเนินสะดวก เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ บำรุง รักษาคลองดำเนินสะดวก ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของอำเภอดำเนินสะดวก ซึ่งภายในงานมีการจัดกิจกรรม ขบวนแห่เรือจากท่าทุ่งเศรษฐีไปยังวัดโชติทายการาม ชมการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้าน การแสดงนิทรรศการของส่วนราชการต่างๆ การแสดงดนตรีย้อนยุค การแสดงวัฒนธรรมของนักเรียน เลือกซื้อผลไม้ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และสินค้า OTOP ราคาถูก

/////////////////////////////////////////

ภาพ/ข่าว : #ทีมข่าวสมาคมสื่อมวลชนราชบุรี

ติดตามข่าวสารในจังหวัดราชบุรีได้ที่ : https://www.facebook.com/groups/1872087123081525/

/////////////////////////////////////////////////////////////อำเภอดำเนินสะดวก เตีรยมจัดงานตามรอยพระพุทธเจ้าหลวง ประจำปี 2561 อำเภอดำเนินสะดวก เตีรยมจัดงานตามรอยพระพุทธเจ้าหลวง ประจำปี 2561 Reviewed by ไชโยราชบุรี on กรกฎาคม 10, 2561 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.