พล.พัฒนา 1 ประกอบพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ


พ.อ.มาโนชญ์  รัตนเลขา รอง ผบ.พล.พัฒนา 1 เป็นประธานพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ของทหารใหม่ ผลัดที่ 1/61 ในส่วนของ พล.พัฒนา 1 ณ อาคารพันธ์เพิ่มศิริ ค่ายศรีสุริยวงศ์ 

วันที่ 9 ก.ค.61 ณ อาคารพันธ์เพิ่มศิริ ค่ายศรีสุริยวงศ์ กองพลพัฒนาที่ 1 ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี พันเอก มาโนชญ์ รัตนเลขา รองผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 1 เป็นประธานพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะของทหารใหม่ ผลัดที่ 1/61 โดยพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะของทหารใหม่ กองพลพัฒนาที่ 1 ได้จัดพิธีขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ทหารใหม่ได้ประกาศตนเป็นผู้นับถือศาสนาพุทธ ให้ตระหนักถึงคุณค่า และยอมรับในหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนานำหลักธรรมทางศาสนา ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ได้อย่างเหมาะสมกับสภาพสังคมปัจจุบัน และเพื่อให้ทหารใหม่เกิดความภาคภูมิใจและความมั่นใจในพระพุทธศาสนาทั้งเกิดสำนึกทางจริยธรรม คุณธรรม ให้แข็งแกร่งแน่วแน่ยิ่งขึ้นเพราะผู้ที่ได้ประกาศตนเป็นพุทธมามกะแล้ว เท่ากับได้ถวายสัญญาใจต่อพระพุทธเจ้า และต่อพระสงฆ์ว่า จะเคารพนับถือพระพุทธศาสนาอย่างมั่นคง และจะดำรงตนอยู่ในหลักศีลธรรม คุณธรรม ของพระพุทธศาสนาตามที่ได้รับคำแนะนำศึกษานั้นตลอดไป/////////////////////////////////////////

ภาพ/ข่าว : #ทีมข่าวสมาคมสื่อมวลชนราชบุรี

ติดตามข่าวสารในจังหวัดราชบุรีได้ที่ : https://www.facebook.com/groups/1872087123081525/

/////////////////////////////////////////////////////////////พล.พัฒนา 1 ประกอบพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ พล.พัฒนา 1 ประกอบพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ Reviewed by ไชโยราชบุรี on กรกฎาคม 10, 2561 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.