สหกรณ์ราชบุรี เร่งขับเคลื่อนโครงการ 1 หอการค้า 1 สหกรณ์


สำนักงานสหกรณ์ราชบุรีเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ 1 หอการค้า 1 สหกรณ์ภาคการเกษตร เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันและสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ให้แก่สหกรณ์การเกษตรกร และสมาชิกสามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ

             
วันที่ 16 ก.ค.61 ที่ห้องประชุมเพชรชมพู โรงแรมโกลเด้นซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี นายสุรินทร์ วทัญญู สหกรณ์จังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมการขับเคลื่อนแผนการดำเนินงาน โครงการ 1 หอการค้า 1 สหกรณ์ภาคการเกษตร พร้อมร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน ในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการและการตลาด ภายใต้โครงการ 1 หอการค้า 1 สหกรณ์ภาคการเกษตร ระหว่างหอการค้าจังหวัดราชบุรี กับสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) โดยมีตัวแทนจากหอการค้าจังหวัดราชบุรี สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) และสำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี จำนวน 30 คน ร่วมพิธีในครั้งนี้ 
             

สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ เป็นการตกลงร่วมมือกันในการส่งเสริมสนับสนุนสหกรณ์ด้านการสร้างองค์ความรู้ด้านวิชาการ ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้านการตลาด และยกระดับความสามารถให้กับสหกรณ์และสมาชิก และการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบ วิธีการดำเนินงานสหกรณ์ให้มีความทันสมัย เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันและสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ให้แก่สหกรณ์การเกษตรกร และสมาชิกสามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพให้เป็นที่ต้องการของตลาด สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลตามแนวทางประชารัฐ โดยใช้ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็งเพิ่มมากขึ้น

/////////////////////////////////////////

ภาพ/ข่าว : #ทีมข่าวสมาคมสื่อมวลชนราชบุรี

ติดตามข่าวสารในจังหวัดราชบุรีได้ที่ : https://www.facebook.com/groups/1872087123081525/

/////////////////////////////////////////////////////////////สหกรณ์ราชบุรี เร่งขับเคลื่อนโครงการ 1 หอการค้า 1 สหกรณ์ สหกรณ์ราชบุรี เร่งขับเคลื่อนโครงการ 1 หอการค้า 1 สหกรณ์ Reviewed by ไชโยราชบุรี on กรกฎาคม 16, 2561 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.