ใกล้แล้ว..!! โครงการเขาประทับช้างเทรลแอนด์ไบค์ Kaopratubchang Trail & Bike ครั้งที่ 30


ตามที่มูลนิธิวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง และ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ร่วมมือกับสวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีบ้านจอมบึง และหน่วยงานต่างๆ ที่สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ตั้งอยู่ในอำเภอจอมบึง สมาคมกีฬาจักรยานราชบุรี  คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในท้องถิ่นและในระดับประเทศ ร่วมจัด “โครงการเขาประทับช้างเทรลแอนด์ไบค์ (Kaopratubchang Trail & Bike ) ครั้งที่ 30 ขึ้น  โดยมีกำหนดจัดงานวิ่งเทรล (Trail) วันเสาร์ที่ 16 และอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 2561 และ งานปั่นจักรยาน (Bike) วันเสาร์ที่ 21 และวันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561


ทั้งนี้โครงการเขาประทับช้างเทรลแอนด์ไบค์ (Kaopratubchang Trail & Bike ) ครั้งที่ 30 เป็นความร่วมมือของมูลนิธิวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงสวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีบ้านจอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ภายใต้ภาคีเครือข่ายที่ให้การสนับสนุนที่สำคัญได้แก่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐเอกชน และประชาชนในพื้นที่


โดยสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกัน จึงเกิดแนวความคิดเรื่องการออกกำลังกายในสวนขึ้น สวนพฤกศาสตร์วรรณคดีบ้านจอมบึงเป็นสวนป่าที่สะสมพรรณไม้วรรณคดี ซึ่งเป็นพื้นที่มีความสมบูรณ์ มีความหลากหลายทางธรรมชาติ การคมนาคมสะดวก จึงเอื้อต่อการจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพทั้งการวิ่งและปั่นจักรยาน และการจัดค่ายประเภทต่างๆ ชาวจอมบึงซึ่งประสานงานโดยมูลนิธิวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง จึงร่วมมือกับสวนพฤกษาศาสตร์วรรณคดีบ้านจอมบึง ร่วมกันจัดทำโครงการวิ่งและปั่นจักรยานเขาประทับช้างเทรลแอนด์ไบท์ขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ปีนี้เป็นปีที่ 30 โดยกำหนดจัดกิจกรรมในวันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 4 ของเดือนมิถุนายน เป็นประจำทุกปี


โครงการนี้มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนมีความสุขแบบองค์รวม คือมีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่ดี มีสังคมที่อบอุ่น ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่ดี ส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยว เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน และสนองตอบวัตถุประสงค์ของมูลนิธิวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง เกี่ยวกับ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาจิตอาสานักศึกษา และจัดหาทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา นักเรียน ที่มีจิตอาสา

คณะกรรมการจัดงานจึงขอเชิญชวนประชาชนชาวจอมบึง และนักวิ่งเทรลที่มาจากทั่วประเทศทั้งชาวไทยและต่างชาติ เข้าร่วม“โครงการเขาประทับช้างเทรลแอนด์ไบค์ (Kaopratubchang Trail & Bike ) ครั้งที่ 30 โดยมีกำหนดจัดงานวิ่งเทรล (Trail) วันเสาร์ที่ 16 และอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 2561 และ งานปั่นจักรยาน (Bike) วันเสาร์ที่ 21 และวันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561 และขอเชิญร่วมพิธีปล่อยตัวและการแข่งขันวิ่งเทรล ในวันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 2561 ในเวลา 05.00 น. ณ สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีบ้านจอมบึง





/////////////////////////////////////////


ติดตามข่าวสารในจังหวัดราชบุรีได้ที่ : https://www.facebook.com/groups/1872087123081525/

/////////////////////////////////////////////////////////////









































ใกล้แล้ว..!! โครงการเขาประทับช้างเทรลแอนด์ไบค์ Kaopratubchang Trail & Bike ครั้งที่ 30 ใกล้แล้ว..!! โครงการเขาประทับช้างเทรลแอนด์ไบค์ Kaopratubchang Trail & Bike ครั้งที่ 30 Reviewed by ไชโยราชบุรี on มิถุนายน 17, 2561 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.