ราชบุรี ทุกภาคส่วนเตรียมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา


จังหวัดราชบุรี เตรียมบูณาการทุกภาคส่วนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษาและกลุ่มเสี่ยงเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดราชบุรี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดราชบุรี (ศอ.ปส.จ.รบ.) ครั้งที่ 6/2561 เรื่องเร่งรัด ติดตาม การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด


โดยมีนายวีรัส ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง โดยวาระที่สำคัญประกอบด้วยผลการดำเนินงานของศูนย์ฯในห้วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ทั้งด้านการปราบปราม ป้องกัน และการบำบัดรักษา ซึ่งต้องดำเนินการควบคู่กันอย่างต่อเนื่อง พร้อมกันนี้ในที่ประชุมได้กำหนดจัดกิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายนนี้ โดยจะบูรณาการกับทุกภาคส่วนออกรณรงค์ให้ความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา และกลุ่มเสี่ยง ซึ่งจะมีพิธีเปิดที่อาคารราชบุรีเกมส์ จากนั้นจะปล่อยขบวนกระจายไปให้ความรู้แก่คณะครู นักเรียน นักศึกษา ในช่วงพักเที่ยงของโรงเรียนต่างๆ

นอกจากนี้จังหวัดราชบุรี ขอเชิญชวนข้าราชการและประชาชนรวมพลังรณรงค์โดยสวมใส่เสื้อสีขาวและเข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก วันที่ 26 มิถุนายน 2561 โดยพร้อมเพรียงกัน


สำหรับปัญหายาเสพติดที่ส่งผลให้มีผู้ได้รับความเดือดร้อนทั้งทางตรง และทางอ้อมเป็นจำนวนมาก ทำให้นานาประเทศพยายามร่วมมือกัน เพื่อหาทางหยุดยั้งปัญหายาเสพติด จนกระทั่งได้มีการจัดประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการใช้ยาในทางที่ผิด และการลักลอบใช้ยาเสพติด (International Conference on Drug Abuse and licit Trafficking ICDAIT) ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ระหว่างวันที่ 17-26 มิถุนายน 2530 โดยมีมติในที่ประชุมให้เสนอสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (United Nations General Assembly) ขอให้กำหนดวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็น "วันต่อต้านยาเสพติดโลก" (International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking) เพื่อให้ประชาชนทั่วโลกได้ตระหนักถึงความร้ายแรงของปัญหายาเสพติด/////////////////////////////////////////


ติดตามข่าวสารในจังหวัดราชบุรีได้ที่ : https://www.facebook.com/groups/1872087123081525/

/////////////////////////////////////////////////////////////ราชบุรี ทุกภาคส่วนเตรียมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา ราชบุรี ทุกภาคส่วนเตรียมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา Reviewed by ไชโยราชบุรี on มิถุนายน 14, 2561 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.