รองนายกรัฐมนตรี ติดตามการดำเนินงานด้านสาธารณสุข และผู้พิการที่จังหวัดราชบุรี


วันนี้(22 มิ.ย. 61) พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พื้นที่จังหวัดราชบุรี โดยเข้าติดตามการดำเนินงานของโรงพยาบาลสวนผึ้ง ซึ่งได้นำเทคโนโลยีด้านสุขภาพที่มีความก้าวหน้ามาใช้ เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการเป็นสำคัญ เช่นลดระยะเวลาการรอคอย อัตราแออัดผู้ป่วยครองเตียงลดลง เป็นต้น  อย่างไรก็ดีโรงพยาบาลสวนผึ้งรับผิดชอบดูแลรักษาสุขภาพประชาชนทั้งคนไทยและประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในท้องถิ่นทุรกันดาร จึงได้ดำเนินงานด้านการพัฒนาโรงพยาบาลพื้นที่ชายแดน ในการส่งเสริมประชาชนมีระบบจัดการสุขภาพตนเอง (smart Health) ส่งเสริมคุณภาพชีวิต สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม พัฒนาระบบสุขภาพเพื่อรองรับประชากรและคนต่างชาติ อีกทั้งวางแนวทางป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่ เช่น มาลาเรีย วัณโรค เป็นต้น


นอกจากนี้ยังฝึกอบรมบุคลากรชาติพันธุ์ทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ของสาธารณสุขในการช่วยเหลือด้านการสื่อสาร ทำความเข้าใจกับชุมชนให้มีความรู้ในการดูแลสุขภาพเบื้องต้นพร้อมกันนี้ยังให้ความสำคัญด้านกิจกรรม 1 วัด 1 รพ. เพื่อลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ติดตามดูแลสุขภาพพระสงฆ์ เน้นฝึกอบรมสร้างอาสาสมัครสาธารณสุขประจำวัด เช่นประชาชนทั่วไป พระสงฆ์ หรือว่าเณร เพื่อให้มีความรู้เรื่องการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และการรักษา


โอกาสเดียวกันในตอนบ่ายได้เข้าติดตามการดำเนินงานของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่วัดนาหนอง อำเภอเมืองราชบุรี โดยเยี่ยมชมศูนย์ซ่อมอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการจังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นศูนย์ที่ให้บริการซ่อมแซม สร้างใหม่ อุปกรณ์เครื่องช่วยของผู้พิการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมาจัดฝึกอบมรมผู้พิการที่สนใจฝึกเป็นอาชีพ หรือจะนำความรู้ที่ได้ไปช่วยเหลือบุคคลอื่นได้                             
/////////////////////////////////////////

ติดตามข่าวสารในจังหวัดราชบุรีได้ที่ : https://www.facebook.com/groups/1872087123081525/

/////////////////////////////////////////////////////////////

รองนายกรัฐมนตรี ติดตามการดำเนินงานด้านสาธารณสุข และผู้พิการที่จังหวัดราชบุรี รองนายกรัฐมนตรี ติดตามการดำเนินงานด้านสาธารณสุข และผู้พิการที่จังหวัดราชบุรี Reviewed by ไชโยราชบุรี on มิถุนายน 22, 2561 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.