ขนส่งราชบุรี ดึงผู้ประกอบการรถรับจ้างรับส่งนักเรียนสร้างความเข้าใจมีจิตสำนึกที่ดีด้านความปลอดภัย


ขนส่งราชบุรี เรียกผู้ประกอบการรถรับจ้างรับส่งนักเรียนสร้างความเข้าใจมีจิตสำนึกที่ดีด้านความปลอดภัยกำชับปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด

นายชีพ น้อมเศียร ขนส่งจังหวัดราชบุรี ได้เชิญเจ้าของรถพนักงานขับรถและผู้ประกอบการรถรับจ้างรับส่งนักเรียนจำนวน 150 คน ทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบ ทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ การเสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีด้วยความปลอดภัย การให้บริการ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องกับรถโรงเรียน การยื่นเอกสารคำขอหนังสืออนุญาตให้ใช้รถรับจ้างรับส่งนักเรียนและการปรับปรุงสภาพตัวรถให้มีความปลอดภัย โดยได้ทำการตรวจสภาพรถรับจ้างรับส่งนักเรียนจำนวน 30 คัน ผลปรากฏว่า มีรถที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเพียง 7 คันสาเหตุส่วนใหญ่ที่รถไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคือการจัดวางที่นั่งเกินกว่าที่จดทะเบียนไว้ ห้องผู้โดยสารติดฟิล์มดำทำให้ไม่สามารถมองเห็นสภาพในรถได้อย่างชัดเจน

ทั้งนี้สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรีได้กำชับให้ไปทำการปรับปรุงแก้ไขและนำรถเข้าตรวจสภาพอีกครั้งแต่หากพบการฝ่าฝืนนำรถไปใช้รับส่งนักเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน จะมีความผิดตามมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์พ.ศ. 2522 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท

/////////////////////////////////////////

ติดตามข่าวสารในจังหวัดราชบุรีได้ที่ : https://www.facebook.com/groups/1872087123081525/
หรือที่นี้ : https://www.facebook.com/groups/1881043855509766/?ref=bookmarks

/////////////////////////////////////////////////////////////


ขนส่งราชบุรี ดึงผู้ประกอบการรถรับจ้างรับส่งนักเรียนสร้างความเข้าใจมีจิตสำนึกที่ดีด้านความปลอดภัย ขนส่งราชบุรี ดึงผู้ประกอบการรถรับจ้างรับส่งนักเรียนสร้างความเข้าใจมีจิตสำนึกที่ดีด้านความปลอดภัย Reviewed by ไชโยราชบุรี on มิถุนายน 04, 2561 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.