มรภ.หมู่บ้านจอมบึงจับมือ อบต.จอมบึง มอบวุฒิบัตรแก่ผู้สูงอายุ


         มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ร่วมกับ อบต.จอมบึง และภาคีเครือข่ายจัดพิธีมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จหลักสูตรโรงเรียนสร้างสุข ผู้สูงอายุตำบลจอมบึงรุ่นแรก ส่งเสริมคุณค่าผู้สูงวัยสู่คุณภาพชุมชนเข้มแข็ง

         ผู้สื่อข่าวรายงานว่า... มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ร่วมกับ อบต.จอมบึง และภาคีเครือข่ายจัดพิธีมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จหลักสูตรโรงเรียนสร้างสุข ผู้สูงอายุตำบลจอมบึงรุ่นที่ 1 ประจำปี 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โดยมีนายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ ศานติ์ นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นผู้มอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จหลักสูตรโรงเรียนสร้างสุข ผู้สูงอายุตำบลจอมบึงรุ่นที่ 1

          ทั้งนี้ ผศ.ดร ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เปิดเผยว่า โรงเรียนสร้างสุขเป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนร่วมกับอำเภอจอมบึง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สวนรุกขชาติถ้ำจอมพล ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งในการส่งเสริมด้วยการเรียนรู้ตลอดชีวิต การจัดการศึกษาการพัฒนาทักษะ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ทั้งยังช่วยเพิ่มพูนความรู้พัฒนาทักษะในการดูแลตัวเอง นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานแนวคิดที่ว่าผู้สูงอายุมีคุณค่าและมีศักยภาพควรได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้มีส่วนร่วมทำประโยชน์ในสังคม โดยเชื่อมโยงกับประสบการณ์ของผู้สูงอายุ โดยสาระการเรียนจะต้องทำให้ทุกคนนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ในลักษณะของการรวมกลุ่มเป็นเครือข่าย หรือชุมชนที่เข้มแข็ง


/////////////////////////////////////////

ติดตามข่าวสารในจังหวัดราชบุรีได้ที่ : https://www.facebook.com/groups/1872087123081525/

/////////////////////////////////////////////////////////////


มรภ.หมู่บ้านจอมบึงจับมือ อบต.จอมบึง มอบวุฒิบัตรแก่ผู้สูงอายุ มรภ.หมู่บ้านจอมบึงจับมือ อบต.จอมบึง มอบวุฒิบัตรแก่ผู้สูงอายุ Reviewed by ไชโยราชบุรี on มิถุนายน 30, 2561 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.