โครงการตาปลอม เฉพาะบุคคลถวายเป็นพระกุศลฯ


  โรงไฟฟ้าราชบุรี ร่วมกับโรงพยาบาลราชบุรี และโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ ( วัดไร่ขิง ) จัดโครงการตาปลอมเฉพาะบุคคลเพื่อผู้สูญเสียดวงตาหรือดวงตาผิดรูปภายใต้แนวคิดประชารัฐ เพื่อถวายเป็นพระกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระสังฆราช (อัมพร อมพโร) 91 พรรษา ส่วนจังหวัดเตรียมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระกุศล
         
( 22 มิ.ย. 61 ) นายเขมชาติ สถิตย์ตันติเวช ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด อ.เมือง จ.ราชบุรี (โรงไฟฟ้าราชบุรี ) กล่าวถึงการเตรียมจัดโครงการตาปลอมเฉพาะบุคคลถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ครบ 91 พรรษา วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ..2561 ซึ่งทางโรงไฟฟ้าราชบุรีโดยนายบุญชัย จรัญวรพรรณ กรรมการผู้จัดการบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ได้ร่วมกับโรงพยาบาลราชบุรี และโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) จัดโครงการตาปลอมเฉพาะบุคคลเพื่อผู้สูญเสียดวงตาหรือดวงตาผิดรูปภายใต้แนวคิดประชารัฐ เพื่อถวายเป็นพระกุศล ภายใต้แนวคิดแผนยุทธศาสตร์ประชารัฐที่เป็นนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนการพัฒนา โดยมุ่งเน้นให้มีความร่วมมือกันระหว่าง หน่วยงานภาครัฐและเอกชน และประชาชนในการแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต สร้างโอกาส สร้างอาชีพเพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ที่สำคัญคือการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน


บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด จึงได้ร่วมมือกับโรงพยาบาลราชบุรีสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) สังกัดกรมการแพทย์ จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น โดยทางโรงไฟฟ้าราชบุรีได้สนับสนุนเงินจำนวน 2 แสนบาทในปีแรก โดยการให้บริการทำตาปลอมเฉพาะบุคคลแก่ประชาชนจังหวัดราชบุรี ที่ไม่มีสิทธิได้รับการบริการทำตาปลอมเฉพาะบุคคล โดยเน้น กลุ่มเด็กและผู้ด้อยโอกาส จำนวน 92 ดวงตา ส่วนโครงกาดังกล่าวทางโรงพยาบาลทั้ง 2 แห่งจะดำเนินการต่อเนื่องเป็นระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี ( ปีงบประมาณ 2561- 2563 ) ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563 การให้บริการครั้งแรกจะมีทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ จากศูนย์ตาปลอมโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) จะนำทีมเจ้าหน้าที่ไปให้ความรู้เรื่องราวทำตาปลอมและให้บริการผู้ป่วยที่ได้ตาปลอมเฉพาะบุคคลที่โรงพยาบาลราชบุรี หลังจากนั้นให้มีระบบส่งผู้ป่วยจากพื้นที่จังหวัดราชบุรีไปรับบริการที่โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ โดยศูนย์ตาปลอมโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ จะบริการนัดหมายคิวรับการรักษาและบริการตามขั้นตอนของการบริการ


อย่างไรก็ตามด้านนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้มีหนังสือแจ้งหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอทุกอำเภอและนายกเทศมนตรีทุกเทศบาล เตรียมจัดกิจกรรมถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราช ในวันอังคารที่ 26 มิถุนายนนี้ ซึ่งพระองค์มีพระชาติภูมิที่ จ.ราชบุรี สมควรที่ข้าราชการ พุทธศาสนิกชน และประชาชนทั่วไปจะได้ร่วมกันแสดงออก เพื่อถวายเป็นมุฑิตาจิต ถวายสักการะ ถวายพระพรชัยมงคล เพื่อเป็นพระกุศล ทั้งนี้ทางจังหวัดได้เชิญชวนบุคลกรในหน่วยงาน ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระสังฆราชในวันที่ 25-26 มิถุนายน ณ หน้ามุข ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี สำหรับวัด ชุมชน หน่วยงาน บ้านเรือน จัดโต๊ะหมู่พระรูปพร้อมเครื่องสักการะ จัดประดับธงประจำพระองค์สมเด็จพระสังฆราชและประดับธงธรรมจักร ตามความเหมาะสม ส่วนพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ วัดศูนย์กลางระดับอำเภอ จัดพิธีเจริญชัยมงคลคาถา ถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราช ในวันที่ 26 มิถุนายน เวลา 16.00น.- 17.00 น.

/////////////////////////////////////////

ภาพ/ข่าว : #ทีมข่าวสมาคมสื่อมวลชนราชบุรี

ติดตามข่าวสารในจังหวัดราชบุรีได้ที่ : https://www.facebook.com/groups/1872087123081525/

/////////////////////////////////////////////////////////////

โครงการตาปลอม เฉพาะบุคคลถวายเป็นพระกุศลฯ โครงการตาปลอม เฉพาะบุคคลถวายเป็นพระกุศลฯ Reviewed by ไชโยราชบุรี on มิถุนายน 23, 2561 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.