เตรียมเปิดโรงเรียนควาย เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร


จังหวัดราชบุรี เตรียมเปิดโรงเรียนควาย "บ้านหนองตาตั้ง" ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

วันที่ 12 มิ.ย.61 ที่ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานพัฒนาโรงเรียนควาย "บ้านหนองตาตั้ง" ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพื่อวางแผนและร่วมมือกับชุมชนขับเคลื่อน


โดยมีแนวทางพัฒนาที่มุ่งเน้นให้นักท่องเที่ยวมาดูวิถีธรรมชาติการเป็นอยู่ของชาวกระเหรี่ยง วีถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชน เช่น การทำนาแบบเกษตรอินทรีย์ ประเพณีกินข้าวห่อ “อั้งหมี่ถ่อง” และเพิ่มจุดจำหน่ายสินค้าของที่ระลึกของพื้นเมืองเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนชาวกระเหรี่ยง และเพื่อเป็นการสร้างให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มีศักต่อไป

สำหรับโรงเรียนควาย "บ้านหนองตาตั้ง" ตั้งอยู่ที่ หมู่ 6 ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี โดยหน่วยงานหลักที่จะขับเคลื่อนประกอบด้วย สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี โรงเรียนรุจิพัฒน์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชีจังหวัดราชบุสนรี และสำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี ซึ่งจะร่วมพัฒนาผ่านกิจกรรมประกอบด้วย การเกษตร อาชีพการเกษตร การประมง และปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อชุมชนได้ต่อยอดพึ่งพาตนเองด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน


/////////////////////////////////////////

ติดตามข่าวสารในจังหวัดราชบุรีได้ที่ : https://www.facebook.com/groups/1872087123081525/

/////////////////////////////////////////////////////////////เตรียมเปิดโรงเรียนควาย เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เตรียมเปิดโรงเรียนควาย เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร Reviewed by ไชโยราชบุรี on มิถุนายน 12, 2561 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.