ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ติดตามความคืบหน้าเตรียมพร้อมรับเสด็จฯ


ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ติดตามความคืบหน้าเตรียมพร้อมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี วันนี้ (6 มิ.ย.61) ที่ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสจะเสด็จเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE และทรงเป็นองค์ประธานเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ทอดพระเนตรนิทรรศการโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดราชบุรี พระราชทานคำปรึกษาสมาชิกใครติดยายกมือขึ้น ของจังหวัดราชบุรี และจะทรงเป็นองค์ประธานในการแสดงคอนเสิร์ต TO BE NUMBER ONE อีกด้วย ณ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี ในวันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561


การประชุมในวันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ได้ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ของหน่วยงานที่รับมอบหมาย ทั้งด้านสถานที่ การจัดกิจกรรมมหกรรมรวมพล TO BE NUMBER ONE การถวายการต้อนรับ ตลอดจนการถวายความปลอดภัย ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ

/////////////////////////////////////////

ติดตามข่าวสารในจังหวัดราชบุรีได้ที่ : https://www.facebook.com/groups/1872087123081525/
หรือที่นี้ : https://www.facebook.com/groups/1881043855509766/?ref=bookmarks

/////////////////////////////////////////////////////////////
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ติดตามความคืบหน้าเตรียมพร้อมรับเสด็จฯ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ติดตามความคืบหน้าเตรียมพร้อมรับเสด็จฯ Reviewed by ไชโยราชบุรี on มิถุนายน 07, 2561 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.