จังหวัดราชบุรีขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาภาคการเกษตร


วันนี้ (12 มิ.ย. 61) นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี ได้แจ้งในที่ประชุมถึงเรื่องการลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรระดับจังหวัด เพื่อชี้แจงและรับสมัครเกษตรกรผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งได้มีการสำรวจความต้องการเข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาทักษะอาชีพของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามเมนูของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้มีการพิจารณาการแก้ไขปัญหาราคากุ้งขาวแวนนาไมในพื้นที่จังหวัดราชบุรี ซึ่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรีได้นำเสนอในเบื้องต้นว่าได้มีการดำเนินการโดยความร่วมมือของสำนักงานประมงจังหวัดราชบุรีและสำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี ดำเนินการรับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่สมัครเข้าร่วมโครงการประชารัฐรักษาเสถียรภาพราคากุ้งขาวแวนนาไมปี 2561 มีผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ และผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเกษตรกรแล้วจำนวน 2 ราย

ซึ่งเกษตรกรยังมีความกังวลในเรื่องการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ เนื่องจากเกรงว่าจะมีความยุ่งยากหรือโดนแบล๊คลิสถ้าไม่สามารถทำตามเงื่อนไขข้อตกลงที่กำหนด นอกจากนี้จะได้มีการจัดงาน “เทศกาลกินกุ้งและของดีอำเภอบางแพ” ระหว่างวันที่ 21 – 27 มิถุนายน 2561 ณ ลานอเนกประสงค์ข้างไปรษณีย์บางแพ เพื่อส่งเสริมการบริโภคกุ้งและสนับสนุนเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในจังหวัดราชบุรี


/////////////////////////////////////////

ติดตามข่าวสารในจังหวัดราชบุรีได้ที่ : https://www.facebook.com/groups/1872087123081525/

/////////////////////////////////////////////////////////////จังหวัดราชบุรีขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาภาคการเกษตร จังหวัดราชบุรีขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาภาคการเกษตร Reviewed by ไชโยราชบุรี on มิถุนายน 12, 2561 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.