สุดเจ๋งตั้งธนาคารยุงลาย ลดปัญหาโรคไข้เลือดออกเป็นศูนย์


โรงเรียนวัดดอนทราย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ไอเดียเจ๋ง ตั้งธนาคารยุงลาย โดยให้เด็กจับลูกน้ำบริเวณบ้านมาส่งครู บ้านไหนที่ไม่มีให้นำปลาหางนกยูงหรือปลากัดมาส่งแทน เพื่อนำเข้าธนาคารปลา เพื่อแจกให้กับเพื่อน ๆ นำไปปล่อยเลี้ยงกินลูกน้ำที่บ้าน ลดปัญหาและยังช่วยป้องกันโรคไข้เลือดออกกลายเป็นศูนย์ โรงเรียนวัดดอนทราย ( สุวรรณรัฐราษฎร์อุปถัมภ์) ต.ดอนทราย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ได้จัดกิจกรรมตั้งธนาคารกำจัดยุงลาย เพื่อลดปัญหาและป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ของชุมชนและบ้านเรือน เนื่องจากเด็ก ๆ ที่โรงเรียนเคยล้มป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกหลายรายในช่วงปีที่ผ่านมา  ทำให้ทางโรงเรียนพยายามหาวิธีการยับยั้ง และหาแนวทางป้องกัน เพื่อให้นักเรียนได้ห่างไกลจากโรคดังกล่าวได้มากที่สุด ทางโรงเรียนและชุมชนจึงได้ประชุมหาแนวทางร่วมกัน และได้ปิ้งไอเดีย ตั้งโครงการธนาคารยุงขึ้น เพื่อกำจัดต้นต่อการก่อให้เกิดลูกน้ำยุงลาย ลดปัญหาการเกิด


นางสาวสุนีรัตน์ พงษ์ประสิทธิ์  ครูผู้รับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียน  สอนระดับชั้นอนุบาล- ประถมศึกษาปีที่ 6  เปิดเผยโครงการธนาคารยุงลายว่า  โรงเรียนตระหนักถึงพิษภัยของโรคไข้เลือดออกที่มีอันตรายถึงชีวิต เคยมีผู้เสียชีวิตจากโรคนี้มาแล้วจำนวนมาก ทางโรงเรียนได้ร่วมกับ บริษัท ผลิตไฟฟ้า ราชบุรี จํากัด  ในโครงการ CSR IN SCHOOL เพื่อมีส่วนร่วมต่อความรับผิดชอบต่อสังคม จึงได้จัดกิจกรรมผนึกกำลังเด็กดอนทรายต้านภัยไข้เลือดออกขึ้น  โดยให้นักเรียนนำลูกน้ำยุงลายมากำจัดที่โรงเรียนทุกวันศุกร์ นักเรียนก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  ส่วนบ้านไหนที่ไม่มีลูกน้ำยุงลายเด็กๆก็จะไปหาจากรอบๆหมู่บ้าน ส่วนเด็กคนไหนที่ไม่มีจริงก็จะให้เอาปลาหางนกยูง ปลากัด นำมาให้ที่โรงเรียนเพื่อทำธนาคารปลาหางนกยูง  ปลากัด เพื่อให้นักเรียนคนอื่นๆเบิกเอาไปให้นำไปกินตัวลูกน้ำยุงลายที่บ้าน เพื่อลดจำนวนการเกิดของยุงลาย เด็กๆให้ความร่วมมือดีมาก รู้สึกให้ความสนใจดี หลายคนจับลูกน้ำยุงลายใส่ถุงมากันหลายตัวนำมาส่งครู


หลังจากก่อนหน้านี้เคยมีนักเรียนป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกที่โรงเรียน รวมถึงในชุมชนก็มีคนป่วยด้วยโรคนี้มาก เด็กที่ป่วยทำให้ไม่สามารถมาโรงเรียนได้ ทุกครั้งที่เด็กๆล้มป่วยจะทำให้ผู้ปกครองขาดรายได้จากการทำงาน เพราะต้องไปเฝ้าลูกหลานของตัวเอง โดยผลจากการที่จัดโครงการดังกล่าว ทำให้โรคไข้เลือดออกกลายเป็นศูนย์จากสถิติที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนทรายได้เคยสำรวจไว้  เนื่องจากทางโรงเรียนได้ประสานกับแพทย์ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนทรายทุกๆเทอม มีอัตราคนป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกหรือไม่ และยังประสานกับ อสม.ให้เข้ามาสำรวจพื้นที่แหล่งน้ำขังบริเวณโรงเรียน และชุมชนร่วมกับนักเรียน  โดยปีนี้เข้าปีที่ 3 ในการจัดโครงการดังกล่าวจนโรคไข้เลือดออกได้กลายเป็นศูนย์


นายสุระพล  เอี่ยมธนานุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนทราย กล่าวถึงโครงการว่า โรงเรียนเปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จำนวน 289 คน  โดยกิจกรรมกำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออกของโรงเรียนนั้น ได้จัดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาเด็กๆที่เป็นโรคดังกล่าว หลังจากที่นักเรียนเคยป่วยมาแล้วจึงได้พยายามหาวิธีการป้องกัน จนมาค้นพบว่าวิธีการนี้ได้ผลค่อนข้างชัดเจน   จึงกำหนดทำเป็นแผนปฏิบัติการประจำปีในครูที่ดูแลรับผิดชอบ ส่วนของโรงเรียนจะสนับสนุนเรื่องงบประมาณให้ครูดำเนินการ รวมถึงการประสานงานกับหน่วยงานภายนอก ทางสถานีอนามัยประจำตำบล หรือทางชุมชน อสม. มาให้ความรู้กับครูและนักเรียนในการดำเนินการ พอทำมาเรื่อยๆพบว่าเป็นประโยชน์กับนักเรียนอย่างมาก จึงนำโครงการนี้เข้าร่วมกับ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด  จัดทำเป็น CSR IN SCHOOL เรื่องการป้องกันโรคไข้เลือดออก ทางโรงไฟฟ้าได้สนับสนุนงบประมาณ พร้อมทั้งให้ครูที่รับผิดชอบไปศึกษาดูงาน และมาร่วมวางแผนปฏิบัติการในการป้องกัน  หลังจากโรงเรียนได้ดำเนินโครงการ ในระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 289 คน ทำให้ไม่มีเด็กป่วยโรคไข้เลือดออกจนปัจจุบัน จึงถือเป็นประโยชน์กับเด็กๆซึ่งนอกจากการเรียนหนังสือแล้วเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพ เป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งที่ทางโรงเรียนต้องดูแลใส่ใจด้วย


อย่างไรก็ตาม ภายหลังที่เด็กได้นำลูกน้ำยุงลายมามอบให้กับพี่ๆซึ่งได้จัดทำประวัติ ชื่อ นามสกุล ระดับชั้นเรียนต่างๆเรียบร้อยแล้ว จึงได้นำถุงพลาสติกที่ใส่ลูกน้ำยุงลายนำไปเทลงในตาข่ายตักปลา เพื่อให้คงเหลือแต่ลูกน้ำไว้ เมื่อได้ลูกน้ำมาแล้วจึงจะเทใส่กะละมังพลาสติก แล้วนำทราย อะเบท เทใส่ในกะละมังที่มีลูกน้ำอยู่ แล้วใช้ไม้คนไปมา เพื่อให้น้ำยาออกฤทธิ์ก็จะทำให้ลูกน้ำที่เป็นสาเหตุตัวอ่อนของการเกิดยุงลายตายลง จากนั้นทางโรงเรียนได้อุปกรณ์เครื่องดนตรีตั้งแถวนำนักเรียนพร้อมปลาหางนกยูง และปลากัด นำไปปล่อยที่บ่อของโรงเรียนเพื่อเป็นการขยายพันธุ์ปลาให้นักเรียนได้นำไปปล่อยเลี้ยงที่บ้าน เพื่อนำไปกำจัดลูกน้ำยุงลายซึ่งเป็นต้นเหตุของการเกิดโรคดังกล่าวให้หมดไป
/////////////////////////////////////////


ติดตามข่าวสารในจังหวัดราชบุรีได้ที่ : https://www.facebook.com/groups/1872087123081525/

/////////////////////////////////////////////////////////////
สุดเจ๋งตั้งธนาคารยุงลาย ลดปัญหาโรคไข้เลือดออกเป็นศูนย์ สุดเจ๋งตั้งธนาคารยุงลาย ลดปัญหาโรคไข้เลือดออกเป็นศูนย์ Reviewed by ไชโยราชบุรี on มิถุนายน 08, 2561 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.