ราชบุรี ฝึกกระโดดเชือกพัฒนาความสามารถเป็นแชมป์ในระดับนานาชาติ


ราชบุรีร่วมกับมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ฝึกอบรมทักษะการกระโดดเชือกขั้นพื้นฐานแก่เยาวชนหวังพัฒนาความสามารถเป็นแชมป์ในระดับนานาชาติ

นายวิสา พูลศิริรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี กล่าวภายหลังเปิดการอบรมทักษะการกระโดดเชือกขั้นพื้นฐาน จ.ราชบุรี ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีว่า มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธานดำเนินโครงการ “กระโดดเชือกทางเลือกเยาวชนพ้นโรคหัวใจ” เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนไทยสร้างสุขนิสัยในการออกกำลังกายตั้งแต่เยาว์วัย และเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับสุขภาพของหัวใจ โดยจัดกิจกรรมต่างๆ เช่นกิจกรรมการสอน สาธิตและอบรมทักษะกระโดดเชือกขั้นพื้นฐาน อบรมผู้ฝึกสอนและกรรมการตัดสิน และจัดให้มีการแข่งขันกระโดดเชือกชิงแชมป์ภูมิภาคในแต่ละภูมิภาคทั่วประเทศและชิงถ้วยพระราชทานระดับประเทศ

จังหวัดราชบุรี โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดร่วมกับมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม การอบรม โดยมีโรงเรียนในจังหวัดราชบุรี จำนวน 10 โรงเรียน ส่งครูและนักเรียนเข้ารับการฝึกอบรมโรงเรียนละ 11 คน ครู 1 คน เพื่อเป็นการพัฒนากีฬากระโดดเชือกให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย ส่งเสริมให้เยาวชนคนไทยสนใจและเล่นกีฬากระโดดเชือกมากขึ้น ขยายเครือข่ายกีฬากระโดดเชือก เผยแพร่รูปแบบวิธีการเล่นและการแข่งขันกีฬากระโดดเชือกที่ถูกต้องตามรูปแบบสากลและพัฒนานักกีฬากระโดดเชือกให้มีความสามารถในการแข่งขัน ในระดับนานาชาติต่อไป

/////////////////////////////////////////

ติดตามข่าวสารในจังหวัดราชบุรีได้ที่ : https://www.facebook.com/groups/1872087123081525/
หรือที่นี้ : https://www.facebook.com/groups/1881043855509766/?ref=bookmarks

/////////////////////////////////////////////////////////////


ราชบุรี ฝึกกระโดดเชือกพัฒนาความสามารถเป็นแชมป์ในระดับนานาชาติ ราชบุรี ฝึกกระโดดเชือกพัฒนาความสามารถเป็นแชมป์ในระดับนานาชาติ Reviewed by ไชโยราชบุรี on มิถุนายน 04, 2561 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.