จ.ราชบุรี จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่บูรณาการสร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน


จังหวัดราชบุรีจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่และโครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชนนำบริการของส่วนราชการของจังหวัดไปให้บริการกับประชาชนถึงพื้นที่

เช้าวันนี้ (8 มิ.ย. 61) ที่วัดคลองขนอน หมู่ที่ 9 ตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่และโครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชนนำบริการของส่วนราชการของจังหวัดไปให้บริการกับประชาชนถึงพื้นที่ โดยมี นายวีรัส ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ทั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานเอกชนจัดกิจกรรมออกไปให้บริการกับประชาชน ในพื้นที่อำเภอทุกแห่งตามยุทธศาสตร์การให้บริการเชิงรุก เป็นการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ได้เข้าถึงบริการของรัฐและเอกชนอย่างทั่วถึง และหน่วยงานราชการต่างๆ ได้รับทราบปัญหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชน แล้วสามารถแก้ไขความเดือดร้อนในพื้นที่ ภายใต้ การบูรณาการความร่วมมือระหว่างส่วนราชการจังหวัด และภาคเอกชน


ทั้งนี้ ภายในงานจัดให้มีแจกทุนการศึกษาแก่นักเรียน และเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรียังนำถุงยังชีพมาแจกจ่ายกับผู้มีรายได้น้อยด้วย ส่วนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ของจังหวัดราชบุรี มาแนะนำและให้คำปรึกษาปัญหาของเกษตรกรในพื้นที่ ให้ได้รับความรู้การทำการเกษตรแบบยั่งยืน การแสดงนิทรรศการของส่วนราชการต่างๆ การสาธิตการแปรรูปผลิตผลการเกษตร การจำหน่ายสินค้าราคาถูกแก่ประชาชนผู้มาร่วมงานอีกด้วย

/////////////////////////////////////////

ติดตามข่าวสารในจังหวัดราชบุรีได้ที่ : https://www.facebook.com/groups/1872087123081525/

/////////////////////////////////////////////////////////////


จ.ราชบุรี จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่บูรณาการสร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน จ.ราชบุรี จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่บูรณาการสร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน Reviewed by ไชโยราชบุรี on มิถุนายน 08, 2561 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.