อดีตพนักงานบริษัทปิโตรเลียม เผยเทคนิคปลูกเมล่อนเงินแสน


อดีตพนักงานบริษัทปิโตรเลียมผันตัวออกมาทดลองปลูกเมล่อน ใน อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี โดยมีที่ดินเพียง 100 ตาราวา สามารถใช้เทคนิคปลูกเมล่อนได้ผลผลิตและคุณภาพดี มีรสชาติหวาน เป็นที่ต้องการของลูกค้าถึงกับแกะสลักชื่อจองไว้สร้างรายได้แต่รุ่นนับแสนบาท 
   
( 5 มิย. 61)  พื้นที่ประมาณ 100 ตารางวาที่ได้มีการปลูกสร้างโรงเรือนสีขาวของฟาร์ม B@b Melon Farm ที่มีการทดลองปลูกเมล่อน ของนายทักษะ ทองเนียม อายุ 62 ปี อยู่บ้านเลขที่   57 หมู่ 4 ต.เกาะศาลพระ อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี ที่ได้เออรี่ผันตัวเองจากการเคยเป็นพนักงานบริษัทปิโตรเลียมทำงานอยู่ในอ่าวไทยมาหลายปี ได้มีแนวคิดหันมาทดลองปลูกเมล่อนคาเรอิ เนื้อสีเขียว ที่ได้ปลูกสร้างทำเป็นโรงเรือน โดยได้ทดลองปลูกมาเป็นรุ่นที่ 5 แล้ว สำหรับรุ่นนี้ถือว่าประสบความสำเร็จมาก  หลังจากที่ผ่านมาได้ทดลองปลูกรุ่นแรกจนถึงรุ่นที่ 3 ปรากฏว่ามีรสชาติไม่ค่อยดี ไม่หวานถูกปากของลูกค้า  แต่ด้วยใจรักและก็ไม่ได้ย่อท้อ กลับพยายามลองผิดลองถูกและพยายามค้นคว้าหาวิธีต่างๆที่จะทำให้เมล่อนที่ปลูกมีรสชาติความหวานเป็นที่ติดใจของลูกค้าให้ได้ จนมาประสบความสำเร็จสามารถค้นพบเทคนิคการปลูกให้มีความหวานเป็นธรรมชาติ และที่สำคัญยังเป็นเมล่อนที่ปลูกกึ่งอินทรีย์อีกด้วย 
   

นายทักษะ ทองเนียม  เกษตรกรผู้ปลูกเมล่อน เปิดเผยเทคนิคการปลูกว่า การปลูก 3 รุ่นแรกมีปัญหา เพราะตัวเองไม่ใช่มืออาชีพเนื่องจากไม่สามารถทำให้เมล่อนมีความหวานตามมาตรฐานได้ เพียงแต่มีลูกขนาดโตกว่า 2 กิโลกรัมเหมือนกันแต่รสชาติจืด แทบไม่ได้ขายเลย เอาไปแจกให้คนกินฟรีประมาณ 3 รุ่น  พอรุ่นที่ 4 ได้ปรึกษากับเกษตรอำเภอวัดเพลงซึ่งได้แนะนำให้ทำ GAP  ซึ่งจะทำให้ขายในตลาดได้ราคา จึงพยายามศึกษาว่า ความหวานและไม่หวานเกิดจากสาเหตุอะไร  จนมารู้ว่ารากของเมล่อนหากเกิดอาการแฉะแล้วจะทำให้ไม่มีรสชาติหวาน จำเป็นที่จะต้องมีโพรงอากาศ ซึ่งที่ปลายรากของเมล่อนจะมีออกซิเจนอยู่ ซึ่งจะทำให้รสหวานมีกลิ่นหอมได้   เมื่อรู้เทคนิคแล้ว จึงทดลองทำโพรงอากาศโดยใช้ถุงดำคลุมลักษณะเป็นแถวยาว  ส่วนการให้น้ำจะให้เพียงจุดเดียวเพื่อป้องกันรากแฉะ และอาจจะเน่าได้
 

ตอนนี้การปลูกและดูแลรักษามีลักษณะกึ่งอินทรีย์ เริ่มตั้งแต่การเพาะเมล็ดประมาณ 9 วัน  จากนั้นก็เริ่มใช้ปุ๋ยอินทรีย์โดยใช้ปลาหมัก และปุ๋ยอินทรีย์อีกชนิดที่จะใช้ควบคู่กันไปในการดูแล และพยายามศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลความเข้มข้นน้ำปุ๋ยที่ใส่ให้กับเมล่อน   อย่างเมล่อน 1 ต้นจะให้ปุ๋ยประมาณไม่เกิน 2 ลิตรครึ่ง   พอปลูกได้ประมาณ 22 วัน ก็ให้ผสมเกสร โดยให้นับจากล่างขึ้นบน 9 ข้อ  จะผสมเกสรที่มีลักษณะแห้ง โดยความชื้นจะมีความสำคัญ ถ้าไม่รู้เรื่องของความชื้นไปผสมขณะที่เกสรยังไม่แห้งจะทำให้ไม่ติดลูก และควรผสมเกสรช่วงเช้ามืด  โดยครั้งแรกที่ทดลองปลูกรุ่นแรกนั้นจะใช้ภาชนะที่เป็นถุง ตั้งเรียงแถวอยู่ พอปลูกได้ระยะหนึ่งเมื่อรากอ่อนไปชนกับขอบถุงที่ปลูกก็ไปไหนไม่ได้ทำให้รากแฉะและเน่า   แต่เมื่อมาทดลองปลูกลักษณะใช้พลาสติกดำคลุมตั้งเป็นแถวยาวแล้วนั้น ช่วงที่ให้น้ำด้านเดียวก็จะเกิดเป็นโพรงทำให้รากวิ่งเข้าหาโพรงเพื่อดูดอากาศ 
 
หลังจากทดลองใช้พลาสติกดำสร้างปลูกเป็นแถวยาวและให้น้ำด้านเดียวจนประสบความสำเร็วแล้ว จึงลองหันมาทดลองใช้กับถุงปลูกเมล่อนและลองให้น้ำทางสายยางเพียงด้านเดียวดูบ้าง ปรากฏว่าได้ผลดีเช่นกัน  ถือเป็นเทคนิคและเคล็ดลับที่เพิ่งค้นพบ ซึ่งเมล่อนหลายคนปลูกได้ แต่ทำให้มีรสชาติหวานนั้นเป็นไปได้ยาก 
 

ซึ่งหลังจากผลผลิตเริ่มแก่แล้วได้มีลูกค้าเข้ามาเที่ยวชมที่ฟาร์มและยังได้ชิมรสชาติที่จะเปิดฟาร์มเมล่อนให้ชิมฟรีตั้งแต่ช่วงนี้ ลูกค้าบางคนประทับใจหลังจากชิมแล้วสั่งจอง  20 ลูก ปัจจุบันได้มีการขายผ่านสื่อออนไลน์กันอย่างกว้างขวาง และได้รับความนิยมสลักชื่อในการจอง เพราะเราได้เสนอให้ลูกค้าสลักชื่อ หากสนใจก็เพิ่มเงินการสลักชื่ออีกประมาณ 50 บาท  ส่วนวิธีการสลักชื่อนั้น เมื่อผลเมล่อนเริ่มมีลายอ่อนๆจึงใช้ปลายตะปู หรือปลายเหล็กแหลมขูดเอาผิวออกเป็นชื่อ เป็นตัวอักษรแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ จากนั้นใช้น้ำปูนใสที่คนสมัยโบราณชอบใส่ผลไม้ทำให้กรอบ นำมาเช็ดบริเวณชื่อที่จะสลักแล้วปล่อยทิ้งไว้ก็จะเริ่มเป็นชื่อปรากฏอยู่บนลูกเมล่อนของลูกค้าแต่ละคนที่สั่งจองไว้ อาจจะมอบให้ผู้ใหญ่ พ่อแม่ คนรัก ในเทศกาลต่างๆ  โดยอายุหลังผสมเกสรแล้ว 45 วัน แต่จะอยู่ที่รุ่นซึ่งจะทยอยออกลูกเรื่อยๆ หากช่วงที่ออกชุดแรกอย่างรุ่นนี้ประมาณ 42 วัน ก็เก็บขายได้แล้ว แต่ก็ยังคงมีอีกประมาณ 2 ลูกที่ได้ผสมเกสรไวก็จะทยอยเก็บ  เช่น บางต้นจะเอาไว้ 2 ลูก  จะขายเกรด A ซึ่งจะมีน้ำหนักประมาณ 1.4 กก.ขึ้นไปราคากิโลกรัมละ 150 บาท   เกรด B ขาย กิโลกรัมละ 120 บาท  บางลูกที่สลักชื่อไว้ก็จะเพิ่มอีกลูกละ 50 บาท    สำหรับข้อดีที่ฟาร์มนี้จะมีการเปิดให้ชิมฟรีก่อนสั่งซื้อ คือลูกค้าสามารถรู้รสชาติของเมล่อนที่ปลูกว่ามีรสชาติอย่างไร และหลังชิมฟรีแล้วหากถูกใจก็จะสั่งจองไว้ล่วงหน้า ถึงรุ่นต่อไปที่จะมีการปลูกอีกด้วย   โดยลูกค้าส่วนใหญ่ที่สนใจจะมาจากต่างจังหวัดแทบทั้งนั้นที่ทราบข่าวผ่านสื่อออนไลน์ บางส่วนจะเป็นเพื่อนๆของญาติ 
   

สำหรับการปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวใช้ระยะเวลาประมาณ 60-70  วัน กับพื้นที่ 100 ตารางวา สามารถปลูกเมล่อนได้ประมาณ 500 ต้น  ซึ่งหากลูกเมล่อนมีขนาดเกรด A  ขายกิโลกรัมละ 150 บาท ก็จะสามารถขายมีรายได้นับแสนบาทต่อรุ่น ซึ่งขณะนี้ยอดสั่งจองจากลูกค้าต่างจังหวัดที่สั่งจองเข้ามาแล้วมีทั้งสลักชื่อไว้และไม่ได้สลักชื่อแล้วประมาณกว่า  200 ลูก   โดยลูกที่สั่งจองจะมีการสลักชื่อไว้ และส่วนที่ไม่ได้สลักชื่อเมื่อได้ขนาดแล้วก็จะติดป้าย B@b Melon Farm พร้อมกับเบอร์โทรศัพท์ติดต่อไว้  081-8586326 ซึ่งนอกจากจะขายผ่านสื่อออนไลน์แล้ว ก็ยังนำไปขายบริเวณตลาดเพลินเพลง อ.วัดเพลงช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ด้วย
/////////////////////////////////////////

ภาพ/ข่าว : #ทีมข่าวสมาคมสื่อมวลชนราชบุรี

ติดตามข่าวสารในจังหวัดราชบุรีได้ที่ : https://www.facebook.com/groups/1872087123081525/
หรือที่นี้ : https://www.facebook.com/groups/1881043855509766/?ref=bookmarks

/////////////////////////////////////////////////////////////
อดีตพนักงานบริษัทปิโตรเลียม เผยเทคนิคปลูกเมล่อนเงินแสน อดีตพนักงานบริษัทปิโตรเลียม เผยเทคนิคปลูกเมล่อนเงินแสน Reviewed by ไชโยราชบุรี on มิถุนายน 05, 2561 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.