จ.ราชบุรี จัดกิจกรรมเนื่องในวันยาเสพติดโลก


  จังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรมเนื่องในวันยาเสพติดโลก ปูพรหมปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย เพื่อกำจัดยาเสพติด ให้สิ้นซาก

  วันนี้ 26 มิ.ย.61 ที่ศาลากลางจังหวัดราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี 2561 ซึ่งสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยปีนี้ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดราชบุรี (ศอ.ปส.จ.รบ.) จัดขึ้นภายใต้คำขวัญ “ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด” ภายในพิธีมีกิจกรรมประกอบด้วย การมอบรางวัลเสมา ป.ป.ส. ในโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข การปฏิญาณตน การจัดนิทรรศการ และพิธีปล่อยขบวนไปรณรงค์ให้ความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามสถานศึกษา


  ทั้งนี้นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี กล่าวว่า.. วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประเทศไทยได้ให้ความสำคัญกับการจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อต่อต้านยาเสพติดอย่างต่อเนื่องเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมทั้งเพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านยาเสพติดด้วยการผนึกกำลังจากทุกภาคส่วนร่วมแสดงพลังต่อต้านยาเสพติด ภายใต้คำขวัญ”ไทยนิยมยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด”


  สำหรับในส่วนของจังหวัดราชบุรี โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดราชบุรี ร่วมกับส่วนราชการต่างๆ จัดกิจกรรมขึ้นเพื่อให้เยาวชนสถานศึกษา ชุมชน ประชาชนหน่วยงานภาคี ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้ร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยมีกิจกรรมการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติดของหน่วยงาน สถานศึกษาและสถานประกอบการ การจัดนิทรรศการของชมรมทูบีนัมเบอร์วัน นิทรรศการของกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดราชบุรี มอบเกียรติบัตรโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และ ขบวนรณรงค์ ไปยังโรงเรียนเป้าหมาย เพื่อให้เยาวชนได้รับทราบถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด


  อย่างไรก็ดี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรียังได้สั่งการให้สถานีตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรีและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องระดมสรรพกำลัง ปูพรมปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นในพื้นที่เป้าหมายเพื่อเป็นการกำจัดยาเสพติดให้สิ้นซากอีกด้วย


/////////////////////////////////////////

ติดตามข่าวสารในจังหวัดราชบุรีได้ที่ : https://www.facebook.com/groups/1872087123081525/

/////////////////////////////////////////////////////////////

จ.ราชบุรี จัดกิจกรรมเนื่องในวันยาเสพติดโลก จ.ราชบุรี จัดกิจกรรมเนื่องในวันยาเสพติดโลก Reviewed by ไชโยราชบุรี on มิถุนายน 26, 2561 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.