จังหวัดราชบุรีเตรียมผลักดันสร้าง ‘คอนเทนเนอร์ยาด' รับรถไฟรางคู่


นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมนายอำเภอบ้านโป่ง เจ้าหน้าที่จากการรถไฟแห่งประเทศไทย และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่สถานีรถไฟชุมทางหนองปลาดุก อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี พร้อมประชุมหารือเรื่องความเป็นไปได้ในการสร้างสถานีเปลี่ยนถ่ายสินค้า หรือ ‘คอนเทนเนอร์ยาด' ที่สถานีแห่งนี้ เพราะตอนนี้กำลังมีการก่อสร้างรถไฟรางคู่สายนครปฐม-หัวหิน หากมีสถานีเปลี่ยนถ่ายสินค้าเกิดขึ้น จะทำให้ทุกภาคส่วนได้ประโยชน์

โดยนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี กล่าวว่าการสร้าง‘คอนเทนเนอร์ยาด' เป็นข้อเสนอจากภาคเอกชนในพื้นที่และกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ต้องการให้จังหวัดราชบุรีเป็นศูนย์กลางขนถ่ายสินค้า เพราะมีศักยภาพ เช่นมีนิคมอุตสาหกรรม ที่สำคัญจังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม อยู่ใกล้เคียง รวมทั้งอนาคตจะมีท่าเรือของเอกชนที่จังหวัดสมุทรสงคราม ฉะนั้นจังหวัดราชบุรีน่าจะมีความเหมาะสมและความเป็นไปได้ที่จะมีปริมาณตู้สินค้าที่ขนส่งเพื่อการส่งออกไปยังท่าเรือหรือสถานีขนถ่ายสินค้าอื่นๆ


อย่างไรก็ดี จะมีการรวบรวมข้อมูลจากผู้ประกอบการทั้งในพื้นที่และกลุ่มจังหวัดฯ แล้วประสานความร่วมมือกับ สำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม ในการศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างต่อไป

สำหรับสถานีรถไฟชุมทางหนองปลาดุกในปัจจุบัน เป็นสถานีที่เป็นทางแยกของรถไฟสองสาย คือ สายไปกาญจนบุรี ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของประเทศ กับสายใต้ และเนื่องจากหนองปลาดุกไม่ใช่สถานีใหญ่ ขบวนรถไฟที่จอดรับส่งผู้โดยสารสถานีนี้ จึงจอดด้วยเวลาที่ไม่นาน


/////////////////////////////////////////

ติดตามข่าวสารในจังหวัดราชบุรีได้ที่ : https://www.facebook.com/groups/1872087123081525/

/////////////////////////////////////////////////////////////จังหวัดราชบุรีเตรียมผลักดันสร้าง ‘คอนเทนเนอร์ยาด' รับรถไฟรางคู่ จังหวัดราชบุรีเตรียมผลักดันสร้าง ‘คอนเทนเนอร์ยาด' รับรถไฟรางคู่ Reviewed by ไชโยราชบุรี on มิถุนายน 12, 2561 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.