ธ.ก.ส. จัดทำบัตรเกษตรกรสุขใจช่วยเกษตรกรลดต้นทุนปัจจัยการผลิต ตามโครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน"


นายฉัตรชัย ประดิษฐ์วัฒนา ผู้อำนวยการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาราชบุรี เปิดเผยถึงโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อลดต้นทุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรว่า ธ.ก.ส. ได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย ตามโครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน" ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ


โดย ธ.ก.ส. ได้จัดทำบัตรเกษตรกรสุขใจขึ้น มีเป้าหมายเป็นเกษตรกรประมาณ 3 ล้านราย ให้เกษตรกรมีวงเงินตามบัตรไม่เกินรายละ 30,000 บาท โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น ประมาณ 90,000 ล้านบาท โดยไม่สามารถใช้รูดเป็นเงินสดได้ ต้องนำไปรูดเพื่อซื้อปัจจัยการผลิตเท่านั้น โดยแบ่งเป็น 6 ประเภท ได้แก่ ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช เมล็ดพันธุ์ น้ํามันเชื้อเพลิง เครื่องจักรกล หรือเครื่องมือการเกษตรขนาดเล็ก ที่มีมูลค่าไม่เกิน 10,000 บาท และปัจจัยอื่น ๆ ที่จำเป็น โดยมีระยะเวลาในการดำเนินการตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึง 30 เมษายน 2563 โดยคิดอัตราดอกเบี้ย MRR-3 ต่อปี และต้องชำระคืนภายใน 12 เดือน หลังจากที่มีการรูดใช้บัตร

ทั้งนี้ ขอเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรที่เป็นลูกค้า ธ.ก.ส. หรือไม่ได้เป็น หากสนใจเข้าร่วมโครงการมีบัตรเกษตรกรสุขใจสามารถติดต่อได้ที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทุกสาขา ทุกอำเภอในพื้นที่จังหวัดราชบุรี

/////////////////////////////////////////

ภาพ/ข่าว : #ทีมข่าวสมาคมสื่อมวลชนราชบุรี

ติดตามข่าวสารในจังหวัดราชบุรีได้ที่ : https://www.facebook.com/groups/1872087123081525/
หรือที่นี้ : https://www.facebook.com/groups/1881043855509766/?ref=bookmarks
ธ.ก.ส. จัดทำบัตรเกษตรกรสุขใจช่วยเกษตรกรลดต้นทุนปัจจัยการผลิต ตามโครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน" ธ.ก.ส. จัดทำบัตรเกษตรกรสุขใจช่วยเกษตรกรลดต้นทุนปัจจัยการผลิต ตามโครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน" Reviewed by ไชโยราชบุรี on มิถุนายน 04, 2561 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.