จ.ราชบุรี แจ้งสถานการณ์โรคไข้เลือดออก


สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จ.ราชบุรี แจ้งสถานการณ์โรคไข้เลือดออก จ.ราชบุรี ยังไม่มีผู้เสียชีวิตเร่งประชาสัมพันธ์สร้างการตื่นตัวให้ประชาชนรู้จักวิธีป้องกันจากยุงลาย

นายแพทย์สมาน ฟูตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า สถานการณ์โรคไข้เลือดออกของจังหวัดราชบุรี มีผู้ป่วยไข้เลือดออกสะสมจำนวน 482 ราย อัตราป่วย 56.96 ต่อประชากรแสนคน มีอัตราป่วยสะสมเป็นอันดับที่ 18 ของประเทศแต่ไม่มีผู้เสียชีวิต อำเภอที่มีอัตราป่วยสะสมสูงสุด ได้แก่ อำเภอบางแพ 68 ราย พบหมู่บ้านที่มีผู้ป่วยไข้เลือดออก จำนวน 41 หมู่บ้าน สำหรับกลุ่มอายุที่มีอัตราป่วยสูงสุดอยู่ระหว่างกลุ่มอายุ 10 -14 ปี จำนวน 117 ราย และอำเภอที่มีจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสูงสุด ได้แก่อำเภอบางแพ จำนวน 68 ราย

ทั้งนี้ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดราชบุรี ให้มีการจัดรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกพร้อมกันทั้งจังหวัดในช่วงฤดูการระบาดของโรคไข้เลือดออกระหว่างมิถุนายน-กันยายน 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 วันที่ 12 กรกฎาคม ครั้งที่ 2 วันที่ 9 สิงหาคม และครั้งที่ 3 วันที่ 13 กันยายน และให้อำเภอ พิจารณาเปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ระดับอำเภอเพื่อบูรณาการทุกภาคส่วนเมื่อพบตำบลที่เป็นพื้นที่ระบาดมากกว่า 2 ตำบล ทั้งนี้ในปี 2561 มีผู้เสียชีวิตในแต่ละจังหวัดส่วนใหญ่เป็นผู้ใหญ่จึงขอให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้โรคไข้เลือดออกโดยเฉพาะในระดับท้องถิ่นเมื่อป่วยเป็นไข้แล้ว 2 วันอาการไม่ดีขึ้นให้รีบไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคได้ถูกต้อง ทันเวลาและไม่ควรซื้อยาชุดหรือยาที่มีส่วนผสมของแอสไพรินหรือยาบลูเฟ่นมารับประทานเองเพราะจะทำให้มีเลือดออกมากขึ้น


/////////////////////////////////////////

ภาพ/ข่าว : #ทีมข่าวสมาคมสื่อมวลชนราชบุรี

ติดตามข่าวสารในจังหวัดราชบุรีได้ที่ : https://www.facebook.com/groups/1872087123081525/

/////////////////////////////////////////////////////////////


จ.ราชบุรี แจ้งสถานการณ์โรคไข้เลือดออก จ.ราชบุรี แจ้งสถานการณ์โรคไข้เลือดออก Reviewed by ไชโยราชบุรี on มิถุนายน 29, 2561 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.