ราชบุรี จัดงานวันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน


วันนี้ 7 มิ.ย.61  ที่โรงเรียนอนุบาลโพธาราม (ชุมชนวัดบ้านสิงห์) อ.โพธาราม จ.ราชบุรี   ร้อยเอกวิสาร ปัญญชุณห์ ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน วั นกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนประจำปี 2561 โดยมี นายสุรินทร์ วทัญญู สหกรณ์จังหวัดราชบุรี กล่าววันรายงานถึงการจัดงานวันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในครั้งนี้  เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงริเริ่มให้จัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเป็นครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ.2534 เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนสร้างกิจกรรม และเรียนรู้การสหกรณ์ ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และได้มีการแพร่ขยายผลมายังโรงเรียนต่าง ทั่วประเทศ เป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันสหกรณ์นักเรียน และส่งเสริมการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียนให้แก่นักเรียนและผู้สนใจให้ได้รับทราบในครั้งนี้ และเพื่อการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงมีพระชนมายุ 60 พรรษา สหกรณ์การเกษตรเมืองราชบุรี จำกัด และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด ได้มอบทุนการศึกษา จำนวน 2 ทุน ให้แก่ เด็กชายพงศ์วิชัย จันเพ็งและเด็กหญิงศศิวิมล วินเหมือน จากระดับมัธยมศึกษาต่อเนื่องสูงสุด 

(คลิปในข่าว)


สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี ซึ่งได้รับนโยบายจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้กำหนดจัดกิจกรรมวันสหกรณ์นักเรียนเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  ส่งเสริมการออมทรัพย์  การบันทึกบัญชีครัวเรือน  และสหกรณ์สอนอาชีพ  เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่งานกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนตามโรงเรียนต่างๆ เพื่อต่อยอดการสหกรณ์ต่อไป


/////////////////////////////////////////


ติดตามข่าวสารในจังหวัดราชบุรีได้ที่ : https://www.facebook.com/groups/1872087123081525/
หรือที่นี้ : https://www.facebook.com/groups/1881043855509766/?ref=bookmarks

/////////////////////////////////////////////////////////////
ราชบุรี จัดงานวันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ราชบุรี จัดงานวันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน Reviewed by ไชโยราชบุรี on มิถุนายน 08, 2561 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.