ผู้ว่าเมืองโอ่ง บูรณาการสร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชนในพื้นที่ อ.บางแพ


        จังหวัดราชบุรี จัดโครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน ที่วัดบ้านกุ่ม อ.บางแพ

วันนี้ (20 มิ.ย. 61) นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ “บูรณาการสร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน” หรือจังหวัดเคลื่อนที่เพื่อการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้เข้าถึงบริการของรัฐและเอกชนอย่างทั่วถึง และหน่วยงานราชการต่างๆ ได้รับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนที่แท้จริง โดยหมุนเวียนออกหน่วยให้บริการประชาชนทุกอำเภอตลอดปีงบประมาณ ส่วนครั้งนี้ลงพื้นที่ไปที่วัดบ้านกุ่ม หมู่ที่ 2 ตำบลบางแพ อำเภอบางแพ ซึ่งสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่มีด้วยกัน 3 เรื่อง ประกอบด้วย ความเดือดร้อนมีผักตบชวาและวัชพืชในคลองจำนวนมาก และระบบไฟฟ้าไม่เพียงพอ รวมทั้งต้องการให้แก้ไขรถบรรทุกวิ่งผ่านถนนในพื้นที่จำนวนมากกังวลด้านความปลอดภัยและมลภาวะ ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีได้ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบชี้แจงพร้อมรับเรื่องไปดำเนินการแก้ไขต่อไป


สำหรับกิจกรรมภายในงานได้มอบทุนการศึกษา มอบเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน มอบพันธุ์ปลา มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้สูงอายุ/ผู้พิการและครอบครัวยากจน ส่วนหน่วยบริการประชาชน ประกอบด้วย การตรวจรักษาโรคทั่วไป การให้บริการด้านการทำบัญชีครัวเรือน การบริการด้านช่าง/ด้านผังเมือง ให้คำปรึกษา แนะนำ สำรวจออกแบบประมาณราคา ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย การจำหน่ายซื้อสินค้าราคาประหยัด และการบริการและปรึกษาช่องทางการประกอบอาชีพ และศูนย์ดำรงธรรม เป็นต้น ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่มารับบริการจำนวนมาก/////////////////////////////////////////

ติดตามข่าวสารในจังหวัดราชบุรีได้ที่ : https://www.facebook.com/groups/1872087123081525/

/////////////////////////////////////////////////////////////
ผู้ว่าเมืองโอ่ง บูรณาการสร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชนในพื้นที่ อ.บางแพ ผู้ว่าเมืองโอ่ง บูรณาการสร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชนในพื้นที่ อ.บางแพ Reviewed by ไชโยราชบุรี on มิถุนายน 21, 2561 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.