ราชบุรี จัดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ

 

  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีนั่งเกวียนแห่ร่วมเปิดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ บริเวณศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี ต.อ่างทอง อ.เมืองจัดขึ้นพร้อมกันทั้ง   4  ภาค  ในงานมีกิจกรรมการทำขวัญข้าว การจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ การนำข้าวสายพันธุ์ต่างๆนำมาแปรรูป การปล่อยพันธุ์ปลาลงในนาข้าว
 

  (   5 มิย. 61) นายชยาวุธ  จันทร ผู้ว่าราชาการจังหวัดราชบุรี  นายพินิจ เจริญเร็ว เกษตรจังหวัด นางวรรณพรรณ จันลาภา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี พร้อมส่วนราชการในสังกัด ร่วมกันเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับเขตภาคกลาง ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ บริเวณศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี ต.อ่างทอง อ.เมือง  ภายในงานได้มีการจัดขบวนแห่นำองค์รูปหล่อพระแม่โพสพ เทพีแห่งข้าว ซึ่งเป็นที่เคารพของชาวนามาแต่โบราณกาล ตามมาด้วยขบวนเกวียนผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี พร้อมด้วยชาวไทยยวน ซึ่งเป็น 1 ใน 8 ชาติพันธุ์ที่ได้มาตั้งรกรากในพื้นที่จ.ราชบุรี มีการประกอบอาชีพการทำนามาตั้งแต่ในอดีตถึงปัจจุบัน  โดยมีส่วนราชการในสังกัด สถาบันเกษตรกร ศูนย์ข้าวชุมชน เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการนาแปลงใหญ่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้านในท้องถิ่นได้ร่วมงานดังกล่าวเป็นจำนวนมาก
 

  หลังจากที่กรมการข้าวได้กำหนดจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว ระดับภาค ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ทั้ง 4 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ระหว่างวันที่ 4-5 มิถุนายน  2561 โดยศูนย์วิจัยข้าวราชบุรีได้รับมอบหมายจากกรมการข้าวให้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยและพระราชวงศ์ทุกพระองค์ที่ทรงให้ความสำคัญต่อกิจการด้านข้าวมาโดยตลอด และเพื่อเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ชาวนา รวมทั้งเป็นการเผยแพร่ความรู้เทคโนโลยีด้านการผลิตข้าวครบวงจรให้แก่เกษตรกรและเจ้าหน้าที่  โดยให้ความสำคัญด้านการวางระบบการผลิต การตลาด การบริหารจัดการเพื่อประหยัดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในพื้นที่เป้าหมายของการเกษตรแบบแปลงใหญ่ นำไปสู่การยกระดับอาชีพชาวนาไทย และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชาวนา เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เพื่อถ่ายทอดและนำเสนอองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าวที่ใช้ในการเพิ่มผลผลิตคุณภาพผลผลิตและการลดต้นทุนการผลิตข้าว  และยังเป็นประชาสัมพันธ์และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตข้าวและพัฒนาชาวนา รวมทั้งผลการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 และเพื่อให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญของข้าว รวมทั้งเป็นการเชิดชูเกียรติชาวนาไทย
 

  ภายในงานมีการแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระราชา และพระราชวงศ์ การแสดงนิทรรศการโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่  นิทรรศการข้าวพันธุ์พื้นเมืองและข้าวที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง พิธีทำขวัญข้าวพระแม่โพสพ การเสวนา “ตอบโจทย์นาแปลงใหญ่” การสาธิตการแปรรูปข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว และยังมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปและเครื่องดื่มจากข้าวคุณภาพของกลุ่ม สถาบัน และองค์กรชาวนา การแข่งขันดำนา การแข่งขันฝัดข้าวลีลา  โอกาสนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดยังได้ร่วมปล่อยพันธุ์ปลานิลลงในนาข้าวและยังได้ขับรถปักกล้าดำนาบริเวณแปลงสาธิตภายในศูนย์วิจัยข้าวร่วมกับเจ้าหน้าที่เกษตรกรด้วย

/////////////////////////////////////////

ภาพ/ข่าว : #ทีมข่าวสมาคมสื่อมวลชนราชบุรี

ติดตามข่าวสารในจังหวัดราชบุรีได้ที่ : https://www.facebook.com/groups/1872087123081525/
หรือที่นี้ : https://www.facebook.com/groups/1881043855509766/?ref=bookmarks

/////////////////////////////////////////////////////////////


ราชบุรี จัดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ราชบุรี จัดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ Reviewed by ไชโยราชบุรี on มิถุนายน 05, 2561 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.