จังหวัดราชบุรีประชาสัมพันธ์พฤติการณ์การหลอกลวงให้ราษฎรปลูกอินทผาลัม


นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดราชบุรีได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า ปัจจุบันยังคงตรวจพบกลุ่มบุคคลที่มีพฤติการณ์หลอกลวงราษฎรในส่วนภูมิภาค ลักษณะชักชวนให้ปลูกอินทผาลัม โดยจะจำหน่ายเมล็ดพันธุ์อินทผาลัมให้ราษฎรปลูกและแนวโน้มราษฎรว่าจะรับซื้อผลผลิตกลับคืนในราคาที่สูง หากสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มฯ แล้ว จะมอบเงินให้ 1.5 ล้านบาท ต่อราย เพื่อไปปลูกอินทผาลัม โดยจะโอนเงินให้ 2 งวด งวดแรก 300,000 บาท งวดที่ 2 จำนวน 1 ล้านบาท แต่จะหักเงินเข้าส่วนกลาง 57,000 บาท เพื่อเป็นค่าต้นกล้าพันธุ์ ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง

อย่างไรก็ตาม กลุ่มฯ มิได้ให้ข้อมูลห้วงเวลาที่ชัดเจนว่าจะมีการโอนเงินให้เมื่อใดโดยจะมีข้ออ้างต่าง ๆ เช่น อยู่ระหว่างทดสอบระบบของฝ่ายการเงิน UN กับธนาคารพาณิชย์ที่จะเป็นหน่วยงานผู้โอนเงิน หรืออยู่ระหว่างดำเนินการของกรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อเพาะปลูกเสร็จแล้ว จะรับซื้อผลอินทผาลัมในราคา 300 บาท ต่อกิโลกรัม หรือรับซื้อต้นกล้าพันธุ์ในราคาสูง ซึ่งการสมัครเป็นสมาชิกฯ เพื่อได้รับเงินนี้ ใช้เพียงหลักฐานประจำตัว คือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก แต่ต้องเสียค่าสมัครสมาชิกฯ หรือค่าใช้จ่ายอื่นในเบื้องต้นประมาณ 100-500 บาท

เพื่อมิให้ประชาชนได้รับความเสียหายจากพฤติการณ์หลอกลวง จึงขอให้ดำเนินการดังนี้

1.ตรวจสอบกลุ่มบุคคลที่มีพฤติการณ์หลอกลวงราษฎรรูปแบบนี้ในพื้นที่ หากตรวจพบความเสียหายให้รวบรวมข้อมูลหลักฐานต่างๆ และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามกฎหมาย

2.ให้นายอำเภอ รวมถึงกลไกทางราชการอื่น อาทิ เกษตรอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนราษฎรให้ระมัดระวังการหลอกลวงรูปแบบดังกล่าว

รวมถึงการพิจารณาใช้กลไก คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับอำเภอเพื่อกำหนดแนวทางป้องกันปัญหาหลอกลวงลักษณะนี้ในระยะยาว

/////////////////////////////////////////

ภาพ/ข่าว : #ทีมข่าวสมาคมสื่อมวลชนราชบุรี

ติดตามข่าวสารในจังหวัดราชบุรีได้ที่ : https://www.facebook.com/groups/1872087123081525/
หรือที่นี้ : https://www.facebook.com/groups/1881043855509766/?ref=bookmarks

/////////////////////////////////////////////////////////////
จังหวัดราชบุรีประชาสัมพันธ์พฤติการณ์การหลอกลวงให้ราษฎรปลูกอินทผาลัม จังหวัดราชบุรีประชาสัมพันธ์พฤติการณ์การหลอกลวงให้ราษฎรปลูกอินทผาลัม Reviewed by ไชโยราชบุรี on มิถุนายน 01, 2561 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.