4 จังหวัด ร่วมจัดงานวิถีถิ่น วิถีไทย เก๋ไก๋บนความพอเพียง โดยมี จ.กาญจนบุรี เป็นแม่งาน


จังหวัดกาญจนบุรี จัดงาน "วิถีถิ่น วิถีไทย เก๋ไก๋บนความพอเพียง" ระหว่างวันที่ 4-6 มิถุนายน 2561 ที่ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน กาญจนบุรี สนองนโยบายรัฐบาล สร้างรายได้ในด้านการท่องเที่ยวให้ชุมชน

วันนี้ (4 มิ.ย. 61) เวลา 17.00 น. ที่ลานกิจกรรม ชั้น 1 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน กาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี นายบวรศักดิ์ วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดงาน "วิถีถิ่น วิถีไทย เก๋ไก๋บนความพอเพียง" โดยมีว่าที่พันตรี สุเนตร ทองดี พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

จังหวัดกาญจนบุรี โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับจังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 จัดงาน "วิถีถิ่น วิถีไทย เก๋ไก๋บนความพอเพียง" ตั้งแต่วันที่ 4-6 มิถุนายน 2561 ที่บริเวณลานกิจกรรม ชั้น 1 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน กาญจนบุรี ทั้งนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลงานและความสำเร็จของการเพิ่มมูลค่าหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ที่สามารถยกระดับเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน

โดยนำกิจกรรมของแต่ละหมู่บ้านโดยคนในพื้นที่ มาจัดแสดงเผยแพร่ให้ทุกชุมชนหมู่บ้านนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเอง จนสามารถเกิดความเข้มแข็งและกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน ภายในงานมีการแสดงผลงานและกิจกรรมของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการท่องเที่ยว จำนวน 8 หมู่บ้าน สาธิตการประกอบสัมมาชีพของแต่ละชุมชน การแสดงศิลปวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

ทั้้งนี้จึงขอเชิญผู้ที่สนใจเที่ยวชมงานได้ ระหว่างวันที่ 4-6 มิถุนายน เวลา 10.00-21.00 น. ที่บริเวณลานกิจกรรม ชั้น 1 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน กาญจนบุรี


/////////////////////////////////////////

ติดตามข่าวสารในจังหวัดราชบุรีได้ที่ : https://www.facebook.com/groups/1872087123081525/

/////////////////////////////////////////////////////////////
4 จังหวัด ร่วมจัดงานวิถีถิ่น วิถีไทย เก๋ไก๋บนความพอเพียง โดยมี จ.กาญจนบุรี เป็นแม่งาน 4 จังหวัด ร่วมจัดงานวิถีถิ่น วิถีไทย เก๋ไก๋บนความพอเพียง โดยมี จ.กาญจนบุรี เป็นแม่งาน Reviewed by ไชโยราชบุรี on มิถุนายน 04, 2561 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.