มอบเกียรติบัตรปริญญาชีวิต รวมอายุผู้รับมากกว่า 3,000 ปี


            เลขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์จัดกิจกรรมรับเกียรติบัตรให้แก้ผู้สูงอายุที่เรียนจบการศึกษาปริญญาชีวิต ที่โรงเรียนปัจฉิมวัยวุฒิวิทยาลัย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี มีครอบครัว ลูกหลาน เหลน ได้นำดอกไม้มาร่วมแสดงความยินดีกับคุณปู่ คุณย่า อย่างอบอุ่น โดยรวมอายุผู้เข้ารับปริญญาชีวิตแล้วมากกว่า 3,000 ปี

(คลิปในข่าว)

( 9 มิย. 61) พลตรี สุทธิชัย ปัทมจิตร ประธานสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำจังหวัดราชบุรี  เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้กับผู้สูงอายุที่จบการศึกษาตามหลักสูตร”ปริญญาชีวิต”  ที่โรงเรียนปัจฉิมวัยวุฒิวิทยาลัย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดำเนินสะดวก  อ.ดำเนินสะดวก  จ.ราชบุรี โดยมีนายมาโนช พรรณรักษ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนปัจฉิมวัยวุฒิวิทยาลัย ได้นำผู้สูงอายุที่จบการศึกษาเป็นรุ่นแรกในปีนี้จำนวน 40 คน เข้าร่วมรับมอบเกียรติ โดยมีลูกหลาน  และครอบครัวได้นำช่อดอกไม้มาร่วมแสดงความยินดีสวมกอดด้วยความรักความผูกพัน บางคนได้พับธนบัตรฉบับละ 100 บาท 20 บาท ประดิษฐ์เป็นช่อดอกไม้นำมามอบให้กับครอบครัวในการรับปริญญาชีวิตวันนี้กันอย่างมีความสุข
 

นายสนอง วังแก้ว อายุ 96 ปี อดีตทหารผ่านศึก อยู่บ้านเลขที่  13/2 ต.ดำเนินสะดวก อ.ดำเนินสะดวก กล่าวถึงความประทับใจในการเข้ามาเรียนว่า รู้สึกดีใจมากที่เรียนจบวันนี้ซึ่งเป็นรุ่นแรกของการก่อตั้งโรงเรียนและเป็นรุ่นที่หายากมาก เพราะตัวเองมีอายุถึง 96 ปี แล้ว มีเพื่อนๆมาเรียนหลายคนแต่ก็ยังมีอายุน้อยกว่าตนเอง บางคนก็เสียชีวิตไปแล้ว  ในชีวิตที่ผ่านมาเคยรับราชการเป็นทหาร  เป็นผู้ใหญ่บ้าน  กรรมการสุขาภิบาล  ล่าสุดได้เข้ามาเรียนที่โรงเรียนปัจฉิมวัยวุฒิวิทยาลัยเปิดเรียนในทุกวันพุธของสัปดาห์ จนกระทั่งจบการศึกษาวันนี้ ได้ความรู้มากมาย ทั้งการกินการอยู่ แต่ละคนจะมีวิชาติดตัวไป ก็จะนำวิชาความรู้ของตัวเองที่มีเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปกับเพื่อนๆในโรงเรียนมาประกอบอาหารรับประทานร่วมกัน  ของตัวเองจะมีวิชาการทำข้าวมันไก่ เอามาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆได้มีความรู้เพิ่มไปอีก ส่วนเราก็ได้วิชาเพื่อนกลับไปด้วย วันนี้ที่เรียนจบและรับปริญญาได้มีลูกหลานเดินทางมาแสดงความยินดี และร่วมเป็นกำลังใจทำให้รู้สึกปลื้มใจมากแม้จะอายุมากแล้วแต่การเรียนก็ยังคงมีความสำคัญที่ทำให้เราได้มีเพื่อน ได้รู้เรื่องต่างๆมากมายให้เราได้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุขในบั้นปลายของชีวิต
 

นายมาโนช พรรณรักษ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนปัจฉิมวัยวุฒิวิทยาลัย  กล่าวถึงความเป็นมาว่า เป็นโรงเรียนที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้ผู้สูงอายุได้มาทำกิจกรรมร่วมกันในด้านสร้างเสริมลักษณะนิสัย ให้เกิดความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตทุกด้าน เพื่อให้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับครอบครัวและสังคมอย่างมีความสุขตามอัตภาพ และยังเป็นการส่งเสริมสนับสนุนประกอบอาชีพตามความเหมาะสมกับผู้สูงอายุแต่ละคน  ดั่งคำขวัญที่ว่า “แก่อย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีความสุข ไม่สร้างทุกข์หรือภาระให้ลูกหลาน สืบสานประเพณีวัฒนธรรม” เริ่มเปิดการเรียนการสอนเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2558 โดยมีพลตรี สุทธิชัย ปัทมจิตร เลขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ มาปฐมนิเทศ การก่อตั้งเกิดจากอุดมการณ์และความเข้มแข็งของผู้สูงอายุในชุมชนได้ให้ความร่วมมือกัน มีการสนับสนุนด้านการอบรมอาชีพและด้านวิชาการต่างๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การศึกษานอกโรงเรียน อ.ดำเนินสะดวก สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 4 แรงงานจังหวัด ทำให้เป็นโรงเรียนต้นแบบด้านความเข้มแข็งของคนในชุมชน ปัจจุบันได้มีหน่วยงานด้านผู้สูงอายุ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเทศบาลต่างๆเข้ามาศึกษาดูงานเป็นจำนวนมาก
/////////////////////////////////////////


ติดตามข่าวสารในจังหวัดราชบุรีได้ที่ : https://www.facebook.com/groups/1872087123081525/

/////////////////////////////////////////////////////////////
มอบเกียรติบัตรปริญญาชีวิต รวมอายุผู้รับมากกว่า 3,000 ปี มอบเกียรติบัตรปริญญาชีวิต รวมอายุผู้รับมากกว่า 3,000 ปี Reviewed by ไชโยราชบุรี on มิถุนายน 09, 2561 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.