สนง.คณะกรรมฯพลังงานเขต 10 เชิญร่วมรับฟังการเสวนาการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน


สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานประจำเขต 10 (ราชบุรี) เชิญร่วมรับฟังการเสวนาและการบรรยายภารกิจงานกำกับกิจการพลังงานการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน และการจัดการข้อร้องเรียนเชิงรุกด้านพลังงาน

นายคมศร พรโสภณ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานประจำเขต 10 (ราชบุรี) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานประจำเขต 10 (ราชบุรี) ร่วมกับคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต 10 (คพข.10) ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร โดยการ “จัดสัมมนาประชาสัมพันธ์ การเสวนาและการบรรยายให้ความรู้ ความเข้าใจภารกิจการกำกับกิจการพลังงาน การคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน และการจัดการข้อร้องเรียนเชิงรุก” เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ และให้ผู้ใช้พลังงานได้รับทราบบทบาท อำนาจหน้าที่ของสำนักงาน กกพ. และ คพข. มีความรู้ ความเข้าใจแนวทางการแก้ไขปัญหา กรณีผู้ใช้พลังงานได้รับความเดือดร้อนจากผู้ประกอบกิจการพลังงาน

อีกทั้ง เพื่อสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ ผ่านหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เครือข่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีประมาณ 300 คน ประกอบด้วย คพข.10 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรี และการไฟฟ้าฯ ในสังกัด เครือข่าย คพข. เครือข่ายองค์กรที่เกี่ยวข้อง ผู้ใช้ไฟ (กลุ่มผู้ใช้ไฟ 8 ประเภท) ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงาน กกพ. ประจำเขต 10 (ราชบุรี) สื่อมวลชน สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ประจำเขต 10 (ราชบุรี) จึงกำหนดจัดสัมมนาขึ้นในวันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมโรงแรมโกลเด้น ซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี


/////////////////////////////////////////


ติดตามข่าวสารในจังหวัดราชบุรีได้ที่ : https://www.facebook.com/groups/1872087123081525/

/////////////////////////////////////////////////////////////

สนง.คณะกรรมฯพลังงานเขต 10 เชิญร่วมรับฟังการเสวนาการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน สนง.คณะกรรมฯพลังงานเขต 10 เชิญร่วมรับฟังการเสวนาการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน Reviewed by ไชโยราชบุรี on มิถุนายน 16, 2561 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.