จังหวัดราชบุรีประกอบพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว


               วันนี้(30 พ.ค. 61) ที่อาคารราชบุรีเกมส์ นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมนายสรพงษ์ ตรีธนะ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดราชบุรี พลตรีวสัน์ ทัพวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 16 และพลตำรวจตรีอนุภาพ ศรีนวล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 7 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณ และแสดงกตัญญูกตเวทีต่อพระองค์ผู้ทรงบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียง


               ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงเป็นพระราชโอรส ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ ทรงพระบรมราชสมภพเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2436 ทรงเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2468 และทรงดำรงอยู่ในสิริราชสมบัติ 9 ปี 3 เดือน 4 วัน โดยพระองค์ทรงสละราชสมบัติ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2477 และเสด็จสวรรคตในวันที่ 30 พฤษภาคม 2484 ด้วยโรคพระหทัยวาย ณ ประเทศอังกฤษ สิริพระชนมพรรษาได้ 47 พรรษา 6 เดือน 22 วัน

(คลิปวีดีโอในข่าว)

               พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่7 เมื่อขึ้นครองสิริราชสมบัติ ได้ทรงโปรดเกล้าฯ กำหนดแนวทางการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย ทรงปลูกฝังให้ประชาชนมีความสำนึกทางการเมือง และรู้จักการที่จะเลือกตั้งผู้แทนของตนเอง ด้วยการจัดให้มีการปกครองท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาล และได้มีการปรับปรุงสภาองคมนตรี ให้มีอำนาจยับยั้ง ต้านทานการใช้พระราชอำนาจในทางที่ผิดของพระเจ้าแผ่นดิน ซึ่งเป็นการสมัครพระราชหฤทัยที่จะจำกัดพระราชอำนาจของพระองค์เอง นอกจากนี้ ได้ทรงพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญถาวรฉบับแรก เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม

               พระองค์จึงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรก ที่อยู่ภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญ ทรงเป็นพระมหากษัตริยาธิราชเจ้า ผู้ทรงมีสายพระเนตรอันยาวไกล เป็นผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐของปวงชนชาวไทยทั้งมวล ทุกพระราชกรณียกิจ ที่ทรงปฏิบัติ พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของล้นเกล้ารัชกาลที่ 7 และเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต 30 พฤษภาคม ได้เวียนมาบรรจบถึง จังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยพสกนิกรชาวราชบุรีทุกหมู่เหล่า จึงพร้อมใจร่วมกันประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตา ร่วมรำลึกถึงพระเมตตาคุณ และพระมหากรุณาธิคุณ อันล้นพ้นไพศาล ที่พระองค์ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจ ทำนุบำรุงประเทศชาติ เพื่อให้พสกนิกรชาวไทยได้รับความสุขสบายตลอดรัชสมัย และสืบเนื่องต่อมาจวบจนถึงปัจจุบัน

/////////////////////////////////////////

ภาพ/ข่าว : #ทีมข่าวสมาคมสื่อมวลชนราชบุรี

ติดตามข่าวสารในจังหวัดราชบุรีได้ที่ : https://www.facebook.com/groups/1872087123081525/
หรือที่นี้ : https://www.facebook.com/groups/1881043855509766/?ref=bookmarks

/////////////////////////////////////////////////////////////
จังหวัดราชบุรีประกอบพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จังหวัดราชบุรีประกอบพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว Reviewed by ไชโยราชบุรี on พฤษภาคม 30, 2561 Rating: 5
ขับเคลื่อนโดย Blogger.